Var med och påverka a-kassan

Nu kan du som är medlem i Byggnads a-kassa ta chansen att ge förslag till förändringar du vill se i organisationen genom att skicka in en motion. Gör det senast den 31 mars.

Publicerad:

Vad är en motion?

En motion är ett förslag som du vill ska behandlas på a-kassans föreningsstämma. Föreningsstämman är a-kassans högsta beslutande organ och den hålls i Stockholm den 3 juni. Tid och plats annonseras senare.

Vart skickar jag motionen?

Skicka din motion till a-kassan@byggnads.se senast den 31 mars. Rubriken på mejlet ska vara Motion 2024. Glöm inte att ange ditt namn och ditt personnummer i mejlet. Vi behöver uppgifterna för att kunna säkerställa att du som motionerar är medlem i vår a-kassa.

Vill du hellre skicka din motion med post gör du det till:
Byggnads a-kassa
Box 516
101 30 Stockholm

Märk ditt kuvert med Motion 2024 så hamnar det rätt. 

Uppdaterad: