2023

 • Reducerad avgift

  Visste du att du som är medlem i facket kan ansöka om reducerad medlemsavgift när du är arbetslös?

 • Har du fått dubbla inbetalningsavier?
  • Nyheter • Medlemskap

  Av misstag har det skickats ut två inbetalningsavier i februari till vissa av våra medlemmar. Är du en av dem som fått dubbla avier, behöver du endast betala den ena avgiften.

 • Var med och påverka a-kassan

  Som medlem i Byggnads a-kassa har du chansen att ge förslag till förändringar du vill se i organisationen genom att skicka in en motion. Du kan också nominera ett ombud till a-kassans föreningsstämma.

 • Pensionsåldern höjd till 66 år
  • Nyheter • Medlemskap

  Från och med den 1 januari höjdes pensionsåldern från 65 till 66 år. I samband med det ändrades också a-kassans regler om medlemskap och ersättning.