Din ersättningsperiod börjar ta slut

Det har gått ungefär 250 dagar sedan du fick din första ersättningsdag från oss och nu börjar dagarna ta slut. Vad händer sen?

När du fäller ut den sista punkten, Läs mer, och klickar på länken på sidan kommer du vidare till vår samlingssida med fördjupad information.

 1. Barn under 18 år?

  Är du förälder till barn under 18 år när du tar ut din 300:e ersättningsdag förlängs din ersättningsperiod med ytterligare 150 dagar.

  Det innebär att du får ersättning i totalt 450 ersättningsdagar.

 2. Har du arbetat?

  Om du har arbetat samtidigt som du har fått ersättning från oss kan du ha tjänat ihop till en ny ersättningsperiod. Du uppfyller ett nytt arbetsvillkor om du under de senaste tolv månaderna har:

  • Arbetat i minst sex kalendermånader. Alla sex månader måste innehålla minst 60 arbetade timmar.

         eller

  • Arbetat i minst 420 timmar under sex sammanhängande kalendermånader och arbetat minst 40 timmar i varje månad.

  I vissa fall kan ett arbetsvillkor uppfyllas genom att räkna in arbete som ligger längre bakåt i tiden än tolv månader.

  Som arbete räknas också tid med:

  • Betald semester med bibehållen lön.
  • Ledighet som betalas av arbetsgivaren (inte sjuklön).
  • Avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd.
  • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA).
  • Anställning inom Samhall.
  • Anställning med lönebidrag.
  • Nystartsjobb.

  Om det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret kan upp till två månader med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in.

 3. Skicka arbetsgivarintyg

  För att vi ska kunna se om du uppfyller en ny ersättningsperiod behöver vi arbetsgivarintyg från din arbetsgivare. Har du inte fått ett intyg begär du det direkt från din arbetsgivare via Mina sidor eller via  www.arbetsgivarintyg.nu.

  Har du haft flera arbetsgivare måste vi ha ett intyg från var och en av dem.

 4. Kontakta Arbetsförmedlingen om du inte har arbetat

  Om alla dina ersättningsdagar är slut och du inte har arbetat tillräckligt mycket för att uppfylla ett nytt arbetsvillkor ska du kontakta Arbetsförmedlingen för att få information om hur de kan hjälpa dig.

  Om du blir anvisad en plats inom jobb- och utvecklingsgarantin får du aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan.

  Läs mer om aktivitetsstöd här.

 5. Så fungerar aktivitetsstödet

  När du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program som du blivit anvisad till av Arbetsförmedlingen, har du rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan. När Försäkringskassan ska besluta om nivån på ditt aktivitetsstöd grundar de sitt beslut på den ersättning du skulle haft rätt till från a-kassan om du hade varit helt arbetslös. Det är vi på a-kassan som lämnar uppgifterna om din ersättningsnivå till Försäkringskassan.

  Vad är nivån på aktivitetsstödet?
  Aktivitetsstödet är 65 procent av den genomsnittliga inkomsten per dag som a-kassan har räknat ut. Du kan som högst få 1 200 kronor och som lägst 510 kronor per dag i aktivitetsstöd om du deltar i ett program på heltid. Detta gäller endast om du uppfyller medlemsvillkoret samt villkoren för ersättning från a-kassan. Uppfyller du inte villkoren får du 223 kronor per dag.

  Aktivitetsstödet påverkar din ersättningsperiod
  De dagar du får aktivitetsstöd från Försäkringskassan räknas samman med de dagar du får ersättning från a-kassan. Det betyder att de dagar du får aktivitetsstöd räknas bort från din ersättningsperiod, det vill säga de dagar du har rätt till ersättning från a-kassan.

  Läs mer om medlemsvillkor.

  Läs mer om grundvillkor.

  Läs mer om arbetsvillkor.

 6. Läs mer

  Här kan du läsa mer om de villkor och regler som gäller när du är arbetslös.

Skynda dig att meddela oss!

För att vi ska kunna fatta beslut om och betala ut rätt ersättning har du som söker a-kassa skyldighet att skicka in de uppgifter vi behöver om dig.

Inom 14 dagar ska du meddela oss om din situation förändras. Det kan exempelvis vara att du får ett jobb, startar egen verksamhet, ska börja studera, blivit sjuk, blir medlem i en styrelse eller ansöker om uttag av pension.