Din ersättningsperiod börjar ta slut

Det har gått ungefär 250 dagar sedan du fick din första ersättningsdag från oss och nu börjar dagarna ta slut. Vad händer sen?

När du fäller ut den sista punkten, Läs mer, och klickar på länken på sidan kommer du vidare till vår samlingssida med fördjupad information.

 1. Barn under 18 år?

  Är du förälder till barn under 18 år när du tar ut din 300:e ersättningsdag förlängs din ersättningsperiod med ytterligare 150 dagar.

  Det innebär att du får ersättning i totalt 450 ersättningsdagar.

 2. Har du arbetat?

  Om du har arbetat samtidigt som du har fått ersättning från oss kan du ha tjänat ihop till en ny ersättningsperiod. Du uppfyller ett nytt arbetsvillkor om du under de senaste tolv månaderna har:

  • Arbetat i minst sex kalendermånader. Alla sex månader måste innehålla minst 60 arbetade timmar.

         eller

  • Arbetat i minst 420 timmar under sex sammanhängande kalendermånader och arbetat minst 40 timmar i varje månad.

  I vissa fall kan ett arbetsvillkor uppfyllas genom att räkna in arbete som ligger längre bak i tiden än tolv månader.

  Som arbete räknas också tid med:

  • Betald semester med bibehållen lön.
  • Ledighet som betalas av arbetsgivaren (inte sjuklön).
  • Avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd.
  • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA).
  • Anställning inom Samhall.
  • Anställning med lönebidrag.
  • Nystartsjobb.

  Om det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret kan upp till två månader med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in.

 3. Skicka arbetsgivarintyg

  För att vi ska kunna se om du uppfyller en ny ersättningsperiod behöver vi arbetsgivarintyg från din arbetsgivare. Har du inte fått ett intyg begär du det direkt från din arbetsgivare via Mina sidor eller via  www.arbetsgivarintyg.nu.

  Har du haft flera arbetsgivare måste du få ett intyg från var och en av dem.

 4. Kontakta Arbetsförmedlingen om du inte har arbetat

  Om alla dina ersättningsdagar är slut och du inte har arbetat tillräckligt mycket för att uppfylla ett nytt arbetsvillkor ska du kontakta Arbetsförmedlingen för att få information om hur de kan hjälpa dig.

  Om du blir anvisad en plats inom jobb- och utvecklingsgarantin får du aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan.

 5. Så fungerar aktivitetsstödet

  Om du blir utförsäkrad, det vill säga om dina ersättningsdagar tar helt slut och du blir beviljad att delta i jobb- och utvecklingsgarantin (ett arbetsmarknadspolitiskt program), kommer vi att intyga din ersättning per dag till Försäkringskassan.

  Det är Försäkringskassan som betalar ut aktivitetsstödet.

  Nivån på aktivitetsstödet är 65 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst per dag.

  Nivån baseras på den ersättning du skulle ha haft hos oss

  När du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program som du blivit anvisad till av arbetsförmedlingen har du rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

  När Försäkringskassan ska besluta vilken ersättning du ska få per dag hämtar de uppgifter från oss. Nivån på ditt aktivitetsstöd baseras på vilken ersättning från a-kassan du skulle ha rätt till om du hade varit helt arbetslös.

  Uppfyller du villkoren för ersättning och har ett uppfyllt medlemsvillkor, eller är utförsäkrad, kan du få högst 1 200 kronor och lägst 510 kronor per dag i aktivitetsstöd om du deltar i ett program på heltid.

  Uppfyller du inte villkoren får du 223 kronor per dag.

  Dagar med aktivitetsstöd räknas samman med dagar med ersättning från a-kassan. Det innebär att dagar med aktivitetsstöd räknas bort från de dagar du har rätt till ersättning (din ersättningsperiod).

 6. Läs mer

  Här kan du läsa mer om de villkor och regler som gäller när du är arbetslös.

Skynda dig att meddela oss!

För att vi ska kunna fatta beslut om och betala ut rätt ersättning har du som söker a-kassa skyldighet att skicka in de uppgifter vi behöver om dig.

Inom 14 dagar ska du meddela oss om din situation förändras. Det kan exempelvis vara att du får ett jobb, startar egen verksamhet, ska börja studera, blivit sjuk, blir medlem i en styrelse eller ansöker om uttag av pension.