Medlem i både a-kassan och fackförbundet Byggnads

Medlemsavgifterna för den som är medlem i både Byggnads a-kassa och fackförbundet Byggnads samaviseras, vilket gör att den totala summan för båda medlemskapen blir lägre än om de hade aviserats separat.

För att vi ska kunna samavisera avgifterna delar vi vissa uppgifter med fackförbundet för de personer som är medlemmar i både a-kassan och fackförbundet. Vi delar följande uppgifter till förbundet:

  • om du är medlem i a-kassan eller inte
  • när du blev medlem i a-kassan
  • om och i så fall när du avslutade ditt medlemskap i a-kassan samt om det finns en orsak till varför du avslutade medlemskapet.

Vi slutar automatiskt att dela dessa uppgifter med förbundet så fort du inte längre är medlem i både a-kassan och förbundet.

Byggnads a-kassa och fackförbundet Byggnads är att betrakta som gemensamt personuppgiftsansvariga (se artikel 26 GDPR och sats (79) Dataskyddsförordningens beaktandesatser) och har skrivit ett avtal om att de personuppgifter som delas mellan oss och förbundet ska behandlas enligt GDPR:s regler.

Uppdaterad: