Arbetsgivarintyg under korttidspermittering

Det är inte lätt att veta hur man ska fylla i arbetsgivarintyget när det handlar om korttidspermettering. Nedan kan du läsa hur du ska göra. Har du fortfarande frågor är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!

För att a-kassan ska kunna ta beslut på rätt underlag måste arbetsgivarintyg gällande korttidspermittering utfärdas på följande sätt: 

  • Ett arbetsgivarintyg som gäller för 13 månader med ordinarie arbetstid före korttidspermitteringen. 
  • Ett separat arbetsgivarintyg som gäller för korttidsarbetet. Under punkt 4 i detta intyg anges alltid deltid och de timmar som arbetstagaren utför, samt vilken procent det blir av heltid. Under punkt 11 anges den faktiskt arbetade tiden. Under punkt 12 anges lönen minus minskningen.

Om det är olika omfattningar under korttidspermitteringen ska ett arbetsgivarintyg för varje omfattning utfärdas för att det ska bli rätt under punkt 4 och punkt 11 och rätt lön under punkt 12. 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Byggnads a-kassa
Kategorier: