Fyll i och bli medlem i Byggnads a-kassa!

  1. När du fyllt i ansökan skickar du in den genom att signera med e-legitimation.
  2. Saknar du personnummer men har ett samordningsnummer? Då fyller du i dina person- och kontaktuppgifter själv. Klicka inte på sök. Detta gäller även för dig med skyddad identitet.
  3. Har du samordningsnummer eller saknar e-legitimation? Skriv ut den ifyllda ansökan och skriv under den för hand eller välj att få den hemskickad med posten för underskrift. Det valet gör du i sista steget av formuläret.

Steg 1: Fyll i formuläret

Personuppgifter
Behandling av personuppgifter

Det är vi på Byggnads a-kassa som är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in från dig. Du når oss på Byggnads a-kassa, Box 516, 101 30 Stockholm, telefon 010-601 18 00 och på vår webbplats byggnadsakassa.se.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap hos oss. Om du blir eller är arbetslös använder vi uppgifterna för att kunna bedöma din rätt till ersättning från a-kassan. Detta gör vi för att kunna fullgöra vår myndighetsutövning.

De flesta av uppgifterna samlar vi in direkt från dig som medlem. Dina adressuppgifter kommer löpande att uppdateras genom SPAR. Om du ansöker om ersättning från a-kassan kan vi komma att hämta in uppgifter exempelvis från Försäkringskassan, CSN, tidigare arbetsgivare och tidigare a-kassa.

Uppgifterna sparas av oss så länge som krävs enligt gällande arkivlagstiftning, se Riksarkivets föreskrifter om återlämnande och gallring hos arbetslöshetskassorna (RA-MS 2010:70).

Du kan när som helst begära att ta del av vilka personuppgifter gällande dig som vi behandlar. Detta gör du genom att kontakta oss på något av de sätt som anges ovan.

Om vi behandlar någon felaktig eller ofullständig uppgift om dig kan du begära att vi rättar eller kompletterar uppgiften. Du har också rätt att göra invändningar mot vår behandling. Om du gör det får vi fortsätta behandla uppgifterna endast om vi har tvingande och berättigade skäl för vår behandling.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med regelverket kan du lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). På vår webbplats kan du läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter.

Om du är medlem i fackförbundet Byggnads
Medlemsavgifterna för de personer som är medlemmar i både Byggnads a-kassa och fackförbundet Byggnads samaviseras så att dem totala summan du betalar för båda medlemskapen blir lägre än om de hade aviserats separat.

För att vi ska kunna göra detta delar vi vissa uppgifter med förbundet gällande de personer som är medlemmar i både Byggnads a-kassa och fackförbundet Byggnads. De uppgifter vi delar med förbundet är:

1. huruvida du är medlem i a-kassan,
2. när du blev medlem i a-kassan och
3. eventuellt när du slutade vara medlem i a-kassan samt om det finns en orsak till varför du avslutade medlemskapet.

Dessa uppgifter slutar automatiskt att delas mellan Byggnads a-kassa och fackförbundet Byggnads så fort du inte längre är medlem i båda två.

Byggnads a-kassa och fackförbundet Byggnads är att betrakta som gemensamt personuppgiftsansvariga (se artikel 26 GDPR och sats (79) Dataskyddsförordningens beaktandesatser) och har skrivit ett avtal om att de personuppgifter som delas mellan oss och förbundet ska behandlas enligt GDPR:s regler.

Kontaktuppgifter
Arbetssituation:
Jobbar eller jobbade du senast inom något av våra yrken. (Obligatorisk)
Har du arbetat i ett annat EU/EES-land under de senaste 12 månaderna?
Medlemskap
Har du ett nuvarande medlemskap i en a-kassa? (Obligatorisk)
Försäkran

Sms:a för hjälp

Behöver du hjälp med att fylla i ansökan? Skicka ett sms med texten BYGGNADSAK till nummer 71350 så ringer vi upp dig så snart vi kan. Ha gärna din e-legitimation tillgänglig när vi ringer.

Vill du gå med i facket?

Gul pratbubbla med texten "facket".

Ansökan på denna sida gäller endast för medlemskap i a-kassan. Vill du även gå med i facket ansöker du om medlemskap på förbundets webbplats.

Jag vill läsa mer om fackligt medlemskap.