Bli medlem nu

Fyll i vår medlemsansökan och signera med e-legitimation. Du kan också välja att fylla i ansökan och skriva ut den själv för att signera den för hand alternativt att fylla i den och få den hemskickad till dig med post för signering. Observera att du inte kan signera med e-legitimation om du använder tjänsten Google Translate.

Ansökan:

Kontaktuppgifter
Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att databehandlas av oss. Det är vi, Byggnads a-kassa, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Uppgifterna behövs för handläggning och beslut av din medlemsansökan. Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss. På din begäran är vi skyldiga att rätta felaktiga uppgifter om dig. Adress och kontaktuppgifter finns på den här blanketten samt på vår webbplats www.byggnadsakassa.se. Där kan du också läsa mer om hur dina uppgifter behandlas i händelse av arbetslöshet. Sök på ordet PUL.

 
Arbetssituation:
Hur ser din arbetssituation ut? (Obligatorisk)
Medlemskap
Har du ett nuvarande medlemskap i en a-kassa? (Obligatorisk)
Försäkran

Bli medlem i ett fackförbund också!

Bäst skydd i händelse av arbetslöshet får du om du är med både hos oss och i facket. Läs mer och ansök om medlemskap hos Byggnads på www.byggnads.se eller Målareförbundet på www.malareforbundet.se

Ansökan om medlemskap - blankett