Enklaste vägen till intyget

Ta hjälp av vår e-tjänst arbetsgivarintyg.nu när du fyller i arbetsgivarintyget. 

Arbetsgivarintyg.nu är ett effektivt digitalt ifyllnadsstöd som hjälper dig att få uppgifterna rätt från början.

Förutsättningen för att vi på a-kassan ska kunna få in ett digitalt arbetsgivarintyg är att du och arbetstagaren har kommit överens om att utfärda det via arbetsgivarintyg.nu och att båda parter har e-legitimation.

Den som inte har e-legitimation kan ändå använda tjänsten som ett ifyllnadsstöd för att sedan skriva ut blanketten själv.

Samarbete mellan a-kassorna

Arbetsgivarintyg.nu har tagits fram i samarbete med samtliga a-kassor och drivs av vår samorganisation Sveriges a-kassor. Eftersom tjänsten är gemensam för alla a-kassor kan du alltid använda den när ett arbetsgivarintyg ska fyllas i.

Vem fyller i arbetsgivarintyget och hur?

Intyget ska fyllas i av dig som är arbetsgivare eller lönehandläggare på arbetsplatsen där den anställde har arbetat.

Vi är beroende av arbetsgivarintyget för att kunna avgöra om den som söker ersättning hos oss har rätt till det och hur stor denna ersättning i så fall blir. Därför är det viktigt att du skickar oss intyget så snart som möjligt.

För en medlem som arbetar deltid behöver vi ett nytt arbetsgivarintyg i original var sjätte månad, om anställningsförhållandena ändras eller om anställningen upphör.

När en medlem börjar arbeta behöver vi även en kopia av gällande anställningsavtal. Du som arbetsgivare är skyldig att lämna det till den anställde enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Varför måste vi ha arbetsgivarintyget?

Arbetsgivarintyget är fastställt av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Utan ett komplett ifyllt intyg kan vi inte ta ställning till rätten till ersättning för våra medlemmar. Du som är arbetsgivare är enligt 47 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring skyldig att på begäran fylla i och underteckna arbetsgivarintyget.

Observera att vi behöver ett intyg per anställning om den anställde har haft flera olika anställningar. 

Integrera arbetsgivarintyg.nu med ditt lönesystem

Det finns också möjlighet att integrera e-tjänsten med företagets lönesystem - det som krävs är utveckling hos ditt lönesystem.

Här kan du läsa mer om integrering med lönesystem.

Tänk på det här

  • Vi behöver ett arbetsgivarintyg för varje anställning eller anställningsform en person har haft.
  • Tänk på att svara på alla frågor på arbetsgivarintyget.
  • Hör av dig om du undrar över något. Här hittar du våra kontaktuppgifter.
Uppdaterad:
Sidansvarig: Byggnads a-kassa
Kategorier: