Under din arbetslöshet

Under tiden som du är arbetslös och får ersättning kommer du sannolikt att ställas inför olika situationer som kräver olika typer av åtgärder.

Här hittar du information om det allra viktigaste att hålla koll på under din arbetslöshet. Klicka på Läs mer längst ner så slussas du vidare till mer fördjupad information.

 1. Tidrapportera på Mina sidor

  Tidrapporterna är underlaget för utbetalning av ersättning. På dem fyller du i vad du gjort under veckan - även på lördag och söndag.

  Du tidrapporterar för en vecka i taget på Mina sidor men väljer själv hur ofta du vill signera dina rapporter (skicka in dem). Vill du göra det varje vecka, varannan, var trejde eller var fjärde? Valet är ditt.

  Kolla gärna på vår film som visar hur du tidrapporterar på nya Mina sidor.

  Du har maximalt nio månader på dig

  Tänk på att du alltid måste skicka in dina rapporter inom nio månader för att kunna få ut din ersättning.

 2. Utbetalning på torsdagar

  En tidrapport avser en vecka. Du styr själv hur ofta du vill skicka in dina tidrapporter - du kan göra det varje vecka, varannan, var tredje eller fjärde vecka om du vill.

  Utbetalningen sker på torsdagar. Det förändras i veckor som innehåller röda dagar.

  Vi måste ha din ifyllda tidrapport senast midnatt på måndagen för att du ska kunna få din ersättning på torsdag samma vecka.

  Alla våra utbetalningar går via Swedbanks utbetalningssystem. Om du har ett konto hos Swedbank, eller om du tidigare har begärt överföring från Swedbank till annan bank, kommer din ersättning att sättas in där första gången. Annars får du din första utbetalning på en utbetalningsavi.

  Läs mer om hur du får din ersättning till ett annat konto 

  Datum för årets utbetalningsdagar

 3. Fått jobb?

  Har du fått ett nytt arbete samtidigt som du får ersättning? Grattis! Kom ihåg att skicka oss ett anställningsavtal på den överenskommelse du och arbetsgivaren gjort. Kom också ihåg att fylla den arbetade tiden på din tidrapport.

  Här kan du beräkna hur många ersättningdagar du har rätt till per vecka.

 4. Skicka arbetsgivarintyg

  Om du blir arbetslös igen behöver vi ett arbetsgivarintyg för tiden du arbetat.

  Din arbetsgivare är skyldig att ge dig ett arbetsgivarintyg när du ber om det eller när du slutar. Vi behöver intyget för att kunna se om du uppfyller en ny ersättningsperiod när din nuvarande period har tagit slut.

  Begär intyget från din arbetsgivare via Mina sidor eller vår e-tjänst www.arbetsgivarintyg.nu

 5. Aktivitetsrapportera

  Senast den 14:e varje månad ska du lämna en aktivitetsapport till Arbetsförmedlingen. Det är viktig att du sköter kontakterna med Arbetsförmedlingen.

  Här aktivitetsrapporterar du hos Arbetsförmedlingen.

 6. För dig som är företagare

  Som företagare har du inte rätt till ersättning samtidigt som du bedriver verksamhet i företaget. Du kan däremot ha kvar det om det inte pågår någon verksamhet i det.

  Vem är företagare?
  Den som arbetar i den egna verksamheten, har väsentligt inflytande över rörelsen och vars förvärvsverksamhet har skötts yrkesmässigt och självständigt anses vara företagare.

  Du som har varit företagare anses vara arbetslös trots att du har företaget kvar om det är så att ingen längre vidtar några åtgärder i verksamheten, eller när du har skilt dig från verksamheten, det vill säga när du inte längre arbetar, äger eller har väsentligt inflytande över verksamheten.

  Vi prövar skäl till avveckling
  När du söker ersättning hos oss prövar vi ditt skäl till att avveckla företagandet. Du som frivilligt lägger ner verksamheten riskerar att bli avstängd under 45 ersättningsdagar. Det gäller även vid tillfälligt uppehåll i verksamheten.

  Att företaget inte kan ge en rimlig försörjning eller att du inte kan bedriva verksamheten vidare på grund av medicinska skäl kan vara exempel på giltiga skäl.

  Bisyssla
  Vid vissa tillfällen kan du få fortsätta att jobba i ditt företag. Det är om vi kan betrakta det som en bisyssla. Läs mer om det genom att klicka på länken nedan.

  Här kan du läsa mer om företagare.

  Tillfälliga regler
  Till följd av coronapandemin gäller vissa tillfälliga regler. Läs mer om det här.

 7. För dig som ska studera

  Om du studerar kan du vanligtvis inte få någon ersättning från oss samtidigt som du gör det.

  Men det finns vissa undantag. Hör därför av dig till oss om du planerar att studera.

  Läs mer om undantagen här.

 8. För dig som ska jobba utomlands

  Om du har fått ett arbete utomlands är det viktigt att du tar reda på var du ska vara arbetslöshetsförsäkrad innan du börjar.

  I de allra flesta fall ska du tillhöra det nya landets försäkring och ska därför avsluta ditt medlemskap hos oss när du börjar jobba inom EU/EES eller i Schweiz. Men för att vara på den säkra sidan vill vi att du hör av dig till oss om du fått ett jobb utomlands så kan vi hjälpa dig.

  Läs mer om att arbeta utomlands här.

 9. Läs mer

  Här kan du läsa mer om de villkor och regler som gäller när du är arbetslös.

Skynda dig att meddela oss!

För att vi ska kunna fatta beslut om och betala ut rätt ersättning har du som söker a-kassa skyldighet att skicka in de uppgifter vi behöver om dig.

Inom 14 dagar ska du meddela oss om din situation förändras. Det kan exempelvis vara att du får ett jobb, startar egen verksamhet, ska börja studera, blivit sjuk, blir medlem i en styrelse eller ansöker om uttag av pension.