Under din arbetslöshet

Nu har du fått igång din ersättning och bekantat dig med Mina sidor. Under arbetslöshetens gång kommer du att ställas inför olika situationer som kräver olika typer av åtgärder.

Vi har samlat informationen kring det allra viktigaste här. Klicka på Läs mer, som är den sista punkten i guiden, så slussas du vidare till vår sida med fördjupad information.

 1. Fyll i dina tidrapporter på Mina sidor

  Dina tidrapporter är underlaget för utbetalning av din ersättning. Där fyller du vad du gjort under veckan - även på lördag och söndag. Du fyller i och signerar en vecka i taget på Mina sidor

  Kolla gärna på vår film som visar hur du tidrapporterar på nya Mina sidor.

  Vi godkänner inte tidrapporter som är äldre än nio månader

  Vänta inte med att fylla i och skicka din första tidrapport eftersom den är din ansökan om ersättning från oss på a-kassan. Vi kan inte fatta beslut i ditt ärende innan vi fått in den första tidrapporten.

  Tänk på att du alltid måste skicka in dina rapporter inom nio månader för att kunna få ersättning för den tid som de avser.

 2. Ersättningen betalas ut på torsdagar

  Din ersättning från oss betalas ut på torsdagar.

  Vi måste ha din ifyllda och inskickade tidrapport senast midnatt på måndagen för att du ska kunna få din ersättning på torsdagen samma vecka. Detta förändras i veckor som innehåller röda dagar.

  Alla våra utbetalningar går via Swedbanks utbetalningssystem (SUS).  Om du har ett konto hos Swedbank, eller om du tidigare har begärt överföring från Swedbank till annan bank, kommer din ersättning att sättas in där första gången. I annat fall får du din första utbetalning på en utbetalningsavi.

  Läs mer om hur du får din ersättning till ett annat konto 

  Datum för årets utbetalningsdagar

 3. Skicka anställningsavtal om du börjar arbeta

  Har du fått ett nytt arbete samtidigt som du får ersättning? Grattis! Kom ihåg att skicka oss ett anställningsavtal på den överenskommelse du och arbetsgivaren gjort.

  Kom också ihåg att redovisa den arbetade tiden på din tidrapport.

 4. Vi behöver ett arbetsgivarintyg när du slutat arbeta

  Om ett arbete du haft upphör behöver vi ett arbetsgivarintyg för perioden då du varit anställd.

  Din arbetsgivare är skyldig att fylla i ett arbetsgivarintyg när du ber om det eller när din anställning upphör. Vi behöver intyget som underlag för att kunna se om du uppfyller en ny ersättningsperiod när nuvarande period har tagit slut.

  Du begär arbetsgivarintyget från din arbetsgivare via vår e-tjänst  www.arbetsgivarintyg.nu. Om både du och arbetsgivaren har e-legitimation kan intyget skickas direkt till oss.

  Om du väljer att skicka in arbetsgivarintyget i pappersformat behöver vi det i original eller en bevittnad (vidimerad) kopia.

 5. Aktivitetsrapportera senast den 14 varje månad

  Senast den 14:e varje månad ska du lämna en aktivitetsapport till Arbetsförmedlingen. En aktivitetsrapport är en redovisning av vad du gjort för att få ett arbete.

  I aktivitetsrapporten redovisar du till exempel arbeten du sökt, intervjuer du varit på, rekryteringsträffar du haft, samtal med studie- och yrkesvägledare du haft och utbildningar du har sökt.

  Det är Arbetsförmedlingen som bäst svarar på vilka regler som gäller för aktivitetsrapporterna. Det är också hos dem du rapporterar dina ärenden (se länk nedan).

  Till Arbetsförmedlingens sida för aktivitetsrapportering.

 6. För dig som är företagare

  Som egen företagare har du inte rätt till ersättning samtidigt som du bedriver verksamhet i företaget. Du kan däremot ha kvar företaget förutsatt att någon verksamhet inte längre pågår.

  Vem är företagare?

  Med företagare avses en person som arbetar i den egna verksamheten, har väsentligt inflytande över rörelsen och vars förvärvsverksamhet har skötts yrkesmässigt och självständigt.

  Du som har varit företagare anses vara arbetslös trots att du har företaget kvar förutsatt att ingen längre vidtar några åtgärder i verksamheten. Detsamma gäller när du har skilt dig från verksamheten, det vill säga när du inte längre arbetar, äger eller har väsentligt inflytande över verksamheten.

  Vi prövar skäl till avveckling

  Vi prövar, precis som för anställda, ditt skäl till att avveckla företagandet om du blir arbetslös. Du som frivilligt lägger ner verksamheten riskerar att bli avstängd under 45 ersättningsdagar. Det gäller även vid tillfälligt uppehåll i verksamheten.

  Att företaget inte kan ge en rimlig försörjning eller att företagaren inte kan bedriva verksamheten vidare på grund av medicinska skäl kan vara exempel på giltiga skäl att lägga ner verksamheten. Orsakerna till att du lägger ner verksamheten ska alltid styrkas.

  Här kan du läsa mer om företagare.

 7. För dig som ska studera

  Om du studerar kan du vanligtvis inte få någon ersättning från oss samtidigt. Det finns dock vissa undantag.

  Tänk på att kontakta oss om du planerar att studera, så får du veta vad som gäller för dig.

  Läs mer om undantagen här.

 8. För dig som ska jobba utomlands

  Om du har fått ett arbete utomlands är det viktigt att du tar reda på var du ska vara arbetslöshetsförsäkrad innan du börjar arbeta.

  I de allra flesta fall ska du tillhöra arbetslandets försäkring och söka utträde från oss när du börjar jobba inom EU/EES och i Schweiz. Hör av dig till oss om du fått ett jobb i utlandet så kan vi hjälpa dig.

  Här kan du läsa mer om att arbeta utomlands.

 9. Läs mer

  Klicka på länken nedan för att hitta fördjupad information om de villkor och regler som gäller när du är arbetslös.

  Villkor och regler