Bild från stämman 2016

Fotograf: Linda Håkansson

Föreningsstämma

En gång om året håller vi föreningsstämma för våra ombud i landet. Stämman är vårt högsta beslutande organ.

Efter att ha tagit del av revisorernas berättelse tar stämman beslut om att ge styrelsen, och därigenom a-kassan som organisation, ansvarsfrihet för den gångna räkenskapsperioden. 

Stämman sammanträder en gång om året

Det är stämman som väljer vår styrelse. Stämman sammanträder i Stockholm en gång om året då ombud och anställda från samtliga av våra kontor deltar.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Linda Håkansson
Kategorier: