Bild från stämman 2016

Fotograf: Linda Håkansson

Föreningsstämma

Föreningsstämman är vårt högsta beslutande organ och består av 34 ombud.

Ombuden till stämman fördelas enligt ett grundmandat till varje valkrets (för närvarande 20) och övriga mandat fördelas till respektive valkrets efter procentuell fördelning utifrån antal medlemmar i kassan i varje valkrets. En person som är medlem i Byggnads eller Målarna tillhör den valkrets som följer av förbundens stadgar. Enskilt anslutna medlemmar tillhör den geografiska valkrets där hen är folkbokförd.

Föreningsstämman träffas i Stockholm en gång om året och mötet ska vara genomfört innan den första juli varje år. Då diskuteras bland annat verksamheten, årsredovisningen för det gångna året gås igenom och stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för kommande verksamhetsår.

Efter att ha tagit del av revisorernas berättelse tar stämman beslut om att ge styrelsen, och därigenom a-kassan som organisation, ansvarsfrihet för den gångna räkenskapsperioden.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Byggnads a-kassa
Kategorier: