Skattereduktion för medlemsavgiften

Från och med den 1 juli 2022 är 25 procent av medlemsavgiften till a-kassan avdragsgill på deklarationen. Detta sker automatiskt och du som medlem behöver inte göra något.

Publicerad:

Vi på a-kassan har skickat en kontrolluppgift till Skatteverket, som i sin tur har gjort en beräkning på hur stor skattereduktionen blir. Summan finns redovisad i deklarationen. Den baseras på de avgifter som är betalda efter den 30 juni 2022.

Uppdaterad: