Om webbplatsen

Vi samlar som regel inte in någon information om de personer som besöker vår webbplats.

I dina kontakter med oss kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).

Vi på Byggnads a-kassa hanterar flera olika typer av personuppgifter för att vi ska kunna ta hand om ditt ärende, vare sig det gäller ditt medlemskap eller ditt ärende i händelse av arbetslöshet. All information som handlar om en enskild person räknas som personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL).

När du lämnar dina uppgifter till oss är de att betrakta som inkommen handling. De omfattas då av de bestämmelser som gäller för hantering av allmän handling hos myndighet. Vår användning av dina uppgifter regleras bland annat av bestämmelserna i PUL.

Uppgifter som begärs ut sekretessprövas alltid

Vi för inte dina uppgifter vidare till tredje part i kommersiellt syfte, men vi är skyldiga att lämna ut uppgifter i en inkommen handling enligt offentlighetsprincipen. Undantaget är om uppgifterna är sekretessbelagda. Därför sekretessprövar vi varje uppgift som begärs utlämnad innan den lämnas ut.

Informationsutbyte med andra

Vi kan hämta personuppgifter från andra myndigheter så som Arbetsförmedlingen, CSN, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och andra a-kassor om det behövs i ditt ärende.

Eftersom du måste betala skatt på den ersättning du får från oss lämnar vi uppgifter om utbetald ersättning till Skatteverket. Alla utbetalningar du får går via Swedbanks utbetalningssystem. Därför lämnar vi också uppgifter till dem.

Polisanmälan vid misstanke om bidragsbrott

Enligt lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen kan vi lämna ut uppgifter om din ersättning till bland annat Arbetsförmedlingen, CSN, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket.

Om vi misstänker bidragsbrott är vi skyldiga att göra en polisanmälan.

Du har rätt till information om dig

Du har rätt att få information om vilka uppgifter om dig som behandlas av oss. En gång per år kan du få ut uppgifterna kostnadsfritt från oss. Kontakta oss via e-post på a-kassan@byggnads.se för att begära ett utdrag.

Du kan begära rättelse

Du kan begära rättelse av de personuppgifter som behandlas av oss, i det fall en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig. Hör av dig till oss via e-post på a-kassan@byggnads.se och berättar vilken uppgift du vill ha rättad och hur rättningen ska göras.

Om kakor (cookies)

En kaka, eller en så kallad cookie, är en liten rad text (en textfil) som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Enligt svensk lag är vi skyldiga att informera besökaren på vår webbplats om dessa textfiler och deras syfte.

Vad är en kaka?

Om du gör några inställningar eller val på webbplatsen, så kan information om det sparas i kakan. Nästa gång du besöker samma webbplats slipper du göra om samma inställningar. I stället är det kakan som meddelar webbplatsen att du varit där tidigare och vilka inställningar som gjorts då. Gör du nya inställningar på webbplatsen byts den gamla kakan ut mot en ny i din dator.

Kakor på vår webbplats och i Mina sidor 

På vår webbplats använder vi inga kakor. På Mina sidor, där du bland annat registrerar dina tidrapporter, används temporära kakor, så kallade sessionscookies. När du besöker Mina sidor skickas kakan mellan din dator och Mina sidors webbserver för att bland annat underlätta navigering. Kakan försvinner efter avslutat besök. Mina sidor sparar ingen personlig information via kakor och information om ditt besök kan inte spåras.

Undvika kakor?

Om du vill undvika att kakor lagras på din dator måste du ändra inställningarna för internetsäkerhet i din dator.

Lagen om elektronisk kommunikation

För mer information om lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats, pts.se.

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Linda Håkansson
Kategorier: