Om webbplatsen

I dina kontakter med oss kommer dina personuppgifter att hanteras enligt gällande lagstiftning (GDPR). Om du är arbetslös behöver vi dela dina uppgifter med några andra aktörer. På den här sidan anger vi vilka de är.

På vår webbplats använder vi kakor (cookies) för att samla in besöksstatistik, men du kan välja att stänga av dem via inställningarna på den enhet du surfar ifrån.

GDPR 

Genom att klicka på den här länken kommer du till en sida som beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

När du lämnar dina uppgifter till oss är de att betrakta som inkommen handling. De omfattas då av de bestämmelser som gäller för hantering av allmän handling hos myndighet. 

Uppgifter som begärs ut sekretessprövas alltid

Vi för inte dina uppgifter vidare till tredje part i kommersiellt syfte, men vi är skyldiga att lämna ut uppgifter i en inkommen handling enligt offentlighetsprincipen. Undantaget är om uppgifterna är sekretessbelagda. Därför sekretessprövar vi varje uppgift som begärs utlämnad innan den lämnas ut.

Informationsutbyte med andra

Vi kan hämta personuppgifter från andra myndigheter så som Arbetsförmedlingen, CSN, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och andra a-kassor om det behövs i ditt ärende.

Eftersom du måste betala skatt på den ersättning du får från oss lämnar vi uppgifter om utbetald ersättning till Skatteverket. Alla utbetalningar du får går via Swedbanks utbetalningssystem. Därför lämnar vi också uppgifter till dem.

Polisanmälan vid misstanke om bidragsbrott

Enligt lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen kan vi lämna ut uppgifter om din ersättning till bland annat Arbetsförmedlingen, CSN, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket.

Om vi misstänker bidragsbrott är vi skyldiga att göra en polisanmälan.

Du har rätt till information om dig

Du har rätt att få information om vilka uppgifter om dig som behandlas av oss. En gång per år kan du få ut uppgifterna kostnadsfritt från oss. Kontakta oss via e-post på a-kassan@byggnads.se för att begära ett utdrag.

Du kan begära rättelse

Du kan begära rättelse av de personuppgifter som behandlas av oss, i det fall en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig. Hör av dig till oss via e-post på a-kassan@byggnads.se och berättar vilken uppgift du vill ha rättad och hur rättningen ska göras.

Om kakor/cookies

Den här webbplatsen använder kakor (även kallade för cookies).

Vad är en kaka (cookie)?

En kaka är en liten textfil som lagras på användarens dator, och används till att analysera hur besökarna använder webbplatsen. I en kaka finns endast anonym information. Kakor är begränsade i storlek till 4kB. Det finns två olika typer, temporära och sådana som lagras under en tid.

Av lagen om elektronisk kommunikation framgår att den som besöker en webbplats med kakor ska få information om att webbplatsen skapar sådana, vad dessa används till och hur användning av dessa kan nekas. Besökaren ska dessutom lämna sitt samtycke till att kakor används.

Så används kakor på byggnadsakassa.se

På byggnadsakassa.se används kakor för att få ut besöksstatistik. Statistiken används för att förbättra webbplatsen och användarnas upplevelse av den. Vi använder analysverktyget Google Analytics för detta ändamål. Dessa uppgifter granskas aldrig på individnivå.

STATISTIK SOM KAN UTLÄSAS MED HJÄLP AV KAKOR ÄR TILL EXEMPEL:

  • antal besökare på webbplatsen
  • besökens längd
  • besökarens geografiska position
  • antal sidvisningar och sessioner
  • vilken teknik som används vid besök.

Kakor på Mina sidor

På vår e-tjänst Mina sidor används temporära kakor, så kallade sessionscookies. Vid besök på Mina sidor skickas kakan mellan användarens dator och Mina sidors webbserver för att bland annat underlätta navigering. Kakan för Mina sidor försvinner efter avslutat besök. Mina sidor sparar ingen personlig information via kakor och information om besökaren kan inte spåras.

Undvika kakor?

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Linda Håkansson
Kategorier: