Om webbplatsen

I kontakten med oss behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Så här använder vi cookies

Vi använder endast cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Det betyder att vi inte samlar in någon information om dig som besöker webbplatsen.

Här kan du läsa mer om cookies och hur vi använder oss av dem.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

När du lämnar uppgifter till oss betraktar vi dem som inkomna handlingar. Det betyder att uppgifterna då omfattas av de bestämmelser som gäller för hantering av allmän handling hos myndighet.

Om du är arbetslös behöver vi dela dina uppgifter med andra aktörer. Detsamma gäller om felaktig ersättning har betalats ut till dig från a-kassan. Vi kan också behöva hämta personuppgifter om dig från andra myndigheter och a-kassor om det är nödvändigt för att fatta beslut i ditt ärende.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra aktörer i kommersiellt syfte, men vi är skyldiga att lämna ut uppgifter enligt offentlighetsprincipen. Den principen gäller dock inte om uppgifterna är sekretessbelagda och vi sekretessprövar varje uppgift innan den lämnas ut.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära rättelse av uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Byggnads a-kassa
Kategorier: