Avslutad medlem?

Har ditt medlemskap avslutats?

Om vi saknar tre medlemsavgifter från dig i slutet av en månad riskerar du att förlora ditt medlemskap. Därför är det viktigt att betala avgiften i tid för att inte få ett avbrott i medlemsperioden.

Oavsett anledningen till att ditt medlemskap avslutats är du försäkrad fram till och med din sista medlemsdag. Det betyder att du ska betala avgiften hela medlemsperioden ut.

Om du inte betalar avgiften skickar vi först en betalningspåminnelse och slutligen ett inkassokrav. Går det så långt som till inkasso innebär detta ytterligare kostnader för dig.

Svårt att betala?

Om du har svårt att betala din avgift i tid kan du höra av dig till oss så hjälper vi till med en avbetalningsplan.
Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Ansök om medlemskap på nytt

Om du ansöker senast månaden efter att ditt medlemskap avslutades har du möjlighet att fortsätta på din tidigare medlemsperiod.
Här ansöker du om nytt medlemskap i a-kassan.

Särskilda skäl

Om det finns särskilda skäl till att avgiften inte betalats i tid kan vår styrelse i undantagsfall besluta att du ändå får fortsätta ditt medlemskap. Till särskilda skäl räknas omständigheter du inte kunnat råda över själv som exempelvis svår sjukdom. Vanligtvis måste du då kunna styrka detta med intyg.

Vill du inte längre vara medlem?

Om du inte vill vara medlem hos oss längre behöver du fylla i och skicka in ett formulär. Om du i stället bara slutar betala in din medlemsavgift tar det tre månader innan ditt medlemskap avslutas.
Här avslutar du ditt medlemskap i a-kassan.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Byggnads a-kassa
Kategorier: