Läs detta innan du avslutar medlemskapet!

När du avslutar ditt medlemskap måste du ange från vilken månad du vill att det ska avslutas. Du kan inte avsluta bakåt i tiden, utan tidigast från och med innevarande månad. Din sista medlemsdag blir den sista dagen i den månad du väljer.

Byta a-kassa?

Om du byter till en annan a-kassa kan din nya a-kassa oftast hjälpa dig med att avsluta medlemskapet hos oss. För att vara säker på att inte få ett avbrott i din medlemstid, ska du kontakta din nya a-kassa innan du avslutar medlemskapet hos oss.

Är du arbetslös, deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller studerar?

Då är det viktigt att du pratar med oss innan du avslutar ditt medlemskap. Avslutar du medlemskapet under tiden som du får aktivitetsstöd från Försäkringskassan, kan nivån på aktivitetsstödet bli lägre.

För dig som går i pension

Ditt medlemskap upphör automatiskt den första dagen i den månad du fyller 66 år. Om du väljer att gå i pension tidigare, måste du själv avsluta ditt medlemskap hos oss - det sker inte automatiskt.

Medlem i facket?

Vill du även avsluta ditt medlemskap i fackförbundet Byggnads måste du vända dig till dem. På vår webbplats kan du endast avsluta medlemskapet i a-kassan.

VIKTIGT

Om du inte aktivt avslutar ditt medlemskap och i stället slutar att betala dina medlemsavgifter, tar det tre månader innan ditt medlemskap upphör. Eftersom du är försäkrad under hela medlemstiden, måste du betala avgiften även för de tre sista månaderna.

Om du inte betalar avgiften skickar vi ut betalningspåminnelser till dig. Om du trots det inte betalar skickar vi ärendet vidare till inkasso, vilket innebär ytterligare kostnader för dig.

Avsluta medlemskap

Vill du fortfarande avsluta ditt medlemskap i Byggnads a-kassa?

Ja, ta mig till formuläret för att säga upp mitt medlemskap!

Uppdaterad:
Sidansvarig: Byggnads a-kassa
Kategorier: