Välj autogiro – gör en insats för miljön!

Betala din medlemsavgift med autogiro och slipp hålla reda på förfallodagar. Samtidigt gör du en insats för miljön när du inte behöver fakturan i pappersformat.

För dig som endast är medlem i a-kassan

Gör din anmälan här om du är medlem enbart i a-kassan

 

För dig som är medlem i både facket och a-kassan

A-kassan+Byggnads

Är du medlem i både a-kassan och fackförbundet Byggnads ska du anmäla autogiro för båda medlemsavgifterna hos Byggnads.

Gör din anmälan här om du är medlem i både Byggnads och a-kassan.

A-kassan+Målarna

Är du medlem i både a-kassan och Målarna ska du anmäla om betalning via autogiro till både a-kassan och Målarna.

Gör din anmälan till Målarna här.

Gör din anmälan till a-kassan här.

 

Anmäl på din internetbank

Du kan också logga in på din internetbank och göra anmäla av autogiro där. Är du endast medlem i a-kassan söker du på ordet a-kassa för att hitta Byggnads a-kassa.

Är du medlem både i fackförbundet Byggnads och a-kassan ska du istället söka på ordet Byggnads.

Datum för dragning via autogiro

Autogirot dras vanligtvis den 27:e. Om den 27:e är en helgdag dras avgiften nästkommande vardag. Om det inte gick att dra avgiften då sker nya försök till dragning de tre nästkommande vardagarna efter första dragningsförsöket.

Avsluta autogiro

Om ditt medlemskap avslutas så upphör ditt autogiro att gälla automatiskt. Om du inte längre vill betala dina avgifter via autogiro men fortfarande är medlem behöver du vända dig till din bank för att avsluta autogirot.

Uppdaterad:
Kategorier: