Meddela oss förändringar!

Illustration av en blå och en orange megafon mot gul bakgrund.

Fotograf: Pixabay

Ibland kan läget förändras under din arbetslöshet. Vissa förändringar kan göra att din rätt till ersättning från oss påverkas eller att nivån på din ersättning behöver justeras.

Därför är det viktigt att du meddelar oss om din situation ser annorlunda ut nu än när du ansökte om ersättning. Ta det säkra före det osäkra och informera oss om du misstänker att det skulle kunna påverka din ersättning. Vi behöver veta så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från det att förändringen inträffade.

Vad ska du informera oss om?

Här är några exempel på förändringar som du ska informera oss om:

  • Om du får ett jobb.
  • Om du åker utomlands.
  • Om du startar eget företag.
  • Om du ska börja studera.
  • Om du blir sjuk.
  • Om du får ett förtroendeuppdrag i en styrelse.
  • Om du börjar ta ut pension.

Hur ska du informera oss?

Det gör du enklast genom att logga in på Mina sidor och skicka ett meddelande till oss där. Då hör vi av oss till dig om vi behöver någon mer information från dig. Självklart går det även bra att ringa till oss om du hellre vill det.

Vad händer om du inte meddelar oss?

Om du inte informerar om förändringar eller om du lämnar felaktiga uppgifter till oss kan det leda till att vi betalar ut fel ersättning till dig. Det kan i sin tur leda till att du blir återbetalningsskyldig. Du riskerar också att förlora ditt medlemskap och måste då ansöka om att bli medlem på nytt. Därefter dröjer det 12 månader innan du uppfyller ett nytt medlemsvillkor, som är ett av villkoren för att kunna få ersättning som grundar sig på din tidigare inkomst.

Kontakta oss

Här hittar du olika kontaktvägar till oss:

Till våra kontaktuppgifter

Uppdaterad: