Beräkna dina ersättningsdagar

Har du redan fått ett beslut från oss där vi kommit fram till din genomsnittliga arbetstid innan du blev arbetslös? Då kan du fylla i dina uppgifter under rubriken Beräkna, för att få en uppfattning om hur många ersättningsdagar du får.

Dessa uppgifter ska du fylla i:

  1. Genomsnittlig arbetstid
    Ange arbetstiden i antal timmar per vecka.
  2. Arbetsmöjlighet
    Det är antalet timmar som du vill och kan arbeta under en vecka.
  3. Timmar då du arbetat eller haft annat hinder
    Det är timmar då du inte varit aktivt arbetssökande. Exempelvis kan det bero på att du har varit sjuk, föräldraledig, arbetat eller haft semester under veckan.

Observera!

Du ändrar själv de förifyllda värdena nedan, så att siffrorna stämmer överens med hur din vecka har sett ut.

Beräkna

Fyll i dina uppgifter för anmälan

Du behöver ha javascript aktiverat i din webbläsare för att använda den här funktionen.

Antal ersättningsdagar per vecka blir: Utbudet måste vara större än antalet hindertimmar.