Frågor och svar om arbetsgivarintyg.nu

 • Arbetsgivarintyg.nu är en kostnadsfri e-tjänst som hjälper dig att fylla i rätt uppgifter i arbetsgivarintygen. Som arbetsgivare är du skyldig att lämna arbetsgivarintyg till anställda som vill söka ersättning från oss på a-kassan. Tjänsten är utvecklad av Sveriges a-kassor och fri att användas för alla arbetsgivare, oavsett bransch.

 • För att kunna räkna ut rätt ersättning behöver vi veta den anställdes arbetade tid och samtliga inkomster och ersättningar för 13 arbetade månader.

  Det blir enklare för oss att fatta ett snabbt beslut om ersättning när alla uppgifter som behövs kommer digitalt.

  • Arbetsgivarintyg.nu vägleder dig till att fylla i alla uppgifter rätt från början vilket gör att du sparar tid.
  • Du slipper kostnader för papper och porto när du signerar arbetsgivarintygen med e-legitimation.
  • Du kan skicka alla uppgifter till arbetsgivarintyget direkt från ditt lönesystem om du väljer att ansluta det till arbetsgivarintyg.nu. Kontakta support@sverigesakassor.se för mer information om hur du ansluter ditt lönesystem.
  • Den anställde slipper vänta onödigt länge på beslut om ersättning från oss.
 • Ett arbetsgivarintyg som skrivits under och skickats in digitalt behöver inte skrivas ut. Via a-kassans Mina sidor kan den som arbetsgivarintyget berör logga in och se vilka uppgifter som har lämnats in.

  Den som inte har en e-legitimation för att signera arbetsgivarintyget digitalt kan kontakta arbetsgivaren och be om att få ett arbetsgivarintyg utskrivet på papper. Arbetsgivaren måste då skriva ut och skriva under arbetsgivarintyget som sedan skickas in till oss på a-kassan per post.

  1. Då kan det ha gått mer än sex veckor sedan du skapade arbetsgivarintyget. Du behöver då skapa ett nytt arbetsgivarintyg.
  2. Det är viktigt att vara rätt inloggad på arbetsgivarintyg.nu. När du loggar in ska du välja alternativet "Arbetsgivare". Har du loggat in som arbetstagare loggar du ut och växlar användare genom att välja "Byt till arbetsgivare" högst upp på sidan.
 • Alla arbetsgivarintyg som inte skickas iväg raderas automatiskt efter sex veckor. På grund av GDPR får inte personuppgifter sparas i onödan. Har det gått mer än sex veckor behöver du därför skapa ett nytt arbetsgivarintyg. Det går inte att återskapa arbetsgivarintyg som har raderats.

  Du kan spara en kopia av arbetsgivarintyget lokalt på din dator i pdf-format, utan att skicka iväg det. På så sätt kan du se de ifyllda uppgifterna även efter sex veckor.

 • Har du en teknisk fråga som rör arbetsgivarintyg.nu är du välkommen att kontakta supporten på support@sverigesakassor.se. Du når dem också på telefonnummer 08 - 555 138 50.

  Rör din fråga regler och villkor vänder du dig direkt till oss på a-kassan på
  010-601 18 00.

 • Det finns flera alternativ:

  • Skapa ett konto med hjälp av e-legitimation. Då kan du signera och skicka in arbetsgivarintyget digitalt.
  • Skapa ett arbetsgivarintyg med hjälp av vårt ifyllnadsstöd. Då måste du skriva ut, skriva under och skicka in arbetsgivarintyget per post.
  • Anslut ditt lönesystem till arbetsgivarintyg.nu och skicka alla uppgifter direkt. För mer information om hur du ansluter ditt lönesystem, kontakta support@sverigesakassor.se.
 • Ja, det kan du. Gå till rubriken "Skickade intyg" och klicka på knappen "Kopiera" till höger. Då öppnas en kopia av arbetsgivarintyget, som du kan redigera och skicka in på nytt.

 • Kompletteringsblanketten är en del av ifyllnadsstödet i arbetsgivarintyg.nu. Du behöver alltså inte skicka in en separat pappersblankett för att redovisa lönetillägg.

 • Lönetillägg är alla skattepliktiga ersättningar utöver lön. Det kan till exempel vara jour-, beredskaps-, OB-, mil- och bilersättning, bonus eller provision.

 • Du redovisar uppgifter om lönetillägg under punkten "Uppgifter om lönen". Om du svarar ja på frågan om sjuklön under "Arbetad tid" eller om du svarar ja på frågan om andra ersättningar utöver lönen under "Uppgifter om lönen", så blir du automatisk ombedd att redovisa lönetillägg i ett extra formulärfält i ifyllnadstödet.

  Du ska redovisa alla lönetillägg som beskattas som inkomst av tjänst för varje månad under de senaste 13 arbetade månaderna.

 • Om du har betalat ut sjuklön ska du ange det under punkten "Arbetad tid". Redovisa sedan uppgifter om utbetald sjuklön och antal sjuklönetimmar under nästa punkt i ifyllnadstödet, "Uppgifter om lönen".

 • Karenstimmar redovisar du under punkten "Arbetad tid" i kolumnen "Frånvaro".

 • Om arbetstagaren varit arbetsbefriad med lön ska det räknas som att personen arbetat enligt den omfattning som anställningen avsåg. Fyll i tiden under punkten "Arbetad tid" i kolumnen "Arbetade timmar".

 • Betald semester redovisas som arbetad tid. Är semestern obetald redovisas tiden istället som frånvaro.