Gul och röd ledning med betong

Organisation

Byggnads a-kassa organiserar medlemmar inom byggnadsbranschen samt målare. Vi är en fristående del av fackförbundet Byggnads.

Allt arbete som görs inom a-kassan granskas av IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, som arbetar på uppdrag av regeringen.

Vår uppgift som a-kassa är att administrera arbetslöshetsförsäkringen och betala ut arbetslöshetsersättning. Vi är en myndighetsutövande medlemsorganisation. Det betyder att beslut som vi fattar måste följa regelverk bestående av lagar, förordningar, föreskrifter och rättspraxis.

Den lag som reglerar ersättningsrätten är lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Den lag som reglerar medlemskap är lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK).

Så här är vi organiserade

Byggnads a-kassa består av fem kontor som finns i Umeå, Borlänge, Helsingborg, Malmö och Stockholm. Vid samtliga kontor handläggs ärenden rörande arbetslöshetsersättning och medlemskap.

A-kassans högsta beslutande organ är föreningsstämman.

Föreningsstämman väljer kassans styrelse. Styrelsen ansvarar för a-kassans organisation och förvaltningen av det arbete som a-kassan utför. 

Ansök om medlemskap separat

För att kunna får ersättning från oss krävs att du är medlem. Eftersom vi är en självständig enhet med myndighetsutövning måste du ansöka om medlemskap hos oss separat. Du blir alltså inte automatiskt medlem i a-kassan när du går med i fackförbundet Byggnads.

Här ansöker du om medlemskap i vår a-kassa.

Till våra kontaktuppgifter.

Vårt organisationsnummer: 802005-4741
Vårt plusgironummer: 485 14 00-4

Uppdaterad:
Sidansvarig: Byggnads a-kassa
Kategorier: