Gul och röd ledning med betong

Organisation

Byggnads a-kassa organiserar medlemmar inom byggnads- och måleribranschen. Vi är fristående från fackförbundet Byggnads och Målarna.

Allt arbete som görs inom a-kassan granskas av IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, som arbetar på uppdrag av regeringen.

Vår uppgift som a-kassa är att administrera arbetslöshetsförsäkringen och betala ut arbetslöshetsersättning. Vi är en myndighetsutövande medlemsorganisation. Det betyder att beslut som vi fattar måste följa regelverk bestående av lagar, förordningar, föreskrifter och rättspraxis.

Den lag som reglerar ersättningsrätten är lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Den lag som reglerar medlemskap är lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK).

Så här är vi organiserade

Byggnads a-kassa består av fem kontor som finns i Umeå, Borlänge, Helsingborg, Malmö och Stockholm. Vi handlägger ärenden som rör ersättning från a-kassan och medlemskap på samtliga kontor.

A-kassans högsta beslutande organ är föreningsstämman. Föreningsstämman väljer i sin tur a-kassans styrelse och det är styrelsen  som ansvarar för a-kassans organisation och förvaltningen av det arbete som a-kassan utför. 

Ansök om medlemskap i a-kassan

Du blir inte automatiskt medlem hos oss om du är medlem i fackförbundet Byggnads eller Målarna, utan måste ansöka om medlemskap hos oss separat. Ditt medlemskap är en förutsättning för att du ska kunna ansöka om ersättning från oss.

Ansök om medlemskap i vår a-kassa här.

Till våra kontaktuppgifter.

Vårt organisationsnummer: 802005-4741
Vårt plusgironummer: 485 14 00-4

Uppdaterad:
Sidansvarig: Byggnads a-kassa
Kategorier: