Vad tycker vi?

A-kassan har möjlighet att lämna synpunkter på förslag till kommande förändringar av a-kassans regler. Vi kan också tycka till om sådant som rör andra regelverk och som på något sätt påverkar vårt arbete. Det kan till exempel vara sypunkter på förslag som lämnats av en statlig utredning, en så kallad SOU. Det kan också röra sig om förslag som har utarbetats av ett av regeringens departement, en så kallad Ds.

SOU står för statens offentliga utredningar.
Ds står för departementsserien.

Vi lämnar våra synpunkter till Sveriges a-kassor som är vår intresseorganisation. Sveriges a-kassor sammanställer inkomna synpunkter från alla de a-kassor som bidragit och utformar ett remissvar och svaret lämnas sedan över till berörd instans. Synpunkter som vi i Byggnads a-kassa har lämnat hamnar oftast hos Arbetsmarknadsdepartementet.

Uppdaterad: