2022

  • Vi fortsätter växa

    2021 minskade det sammanlagda antalet medlemmar i landets a-kassor. Samtidigt fortsätter några enskilda a-kassor att öka och Byggnads a-kassa är en av dem.

  • Var med och påverka a-kassan

    Som medlem i Byggnads a-kassa har du chansen att ge förslag till förändringar du vill se i organisationen genom att skicka in en motion.