Tack för förtroendet

Tack för förtroendet!

Fotograf: Pixabay

Tack för förtroendet

Vi på a-kassan vill rikta ett stort tack till alla er medlemmar som svarade när Kantar Sifo kontaktade er med frågor om hur ni upplever servicen i vår a-kassa. Trots de utmaningar som fjolåret bar med sig ger ni oss en fantastisk feedback på vårt arbete.

Publicerad:

Att 2020 kantades av stora utmaningar i pandemins spår håller nog de flesta med om. Vi på a-kassan har trots det fått en fantastisk respons från alla er som svarat på den kundundersökning som Kantar Sifo lät göra på uppdrag av Sveriges a-kassor i slutet av året.

- I undersökningen deltar ersättningstagare från alla a-kassor, men de svarar bara på frågor om sin egen a-kassa, säger Affe Mellström, kassaföreståndare hos oss på Byggnads a-kassa.

-  Vi får generellt sett höga betyg från våra medlemmar vilket vi tar som ett kvitto på det arbete vi gör, men i den senaste undersökningen var resultatet ännu bättre än tidigare.

Det som deltagit i undersökningen har svarat på en rad frågor som bland annat rör hur man blir bemött hos oss på a-kassan, hur stor förståelse personalen visar för den situation man befinner sig i, hur tillgängliga vi är och hur vi kommunicerar.

- Vi får bra respons från både yngre och äldre medlemmar oavsett kön, även om tendensen är att kvinnor är nöjdare än män, säger Affe Mellström.

Tendensen är också att de som arbetar heltid är nöjdare än de som jobbar deltid. En fråga som alltid är lika spännande att få svaret på är hur nära den ideala a-kassan vi är för våra medlemmar.

- När medlemmarna ger oss fina betyg på den frågan kan man inte vara annat än väldigt glad och stolt över det arbete som görs. Vi har en riktigt fyrkantig lag att förhålla oss till när vi hanterar våra ärenden, men inom ramarna för den gör vi alltid vårt yttersta för att se till medlemmarnas bästa. Självklart vill vi att den inställningen ska märkas även hos medlemmarna och det tycker jag att vi får bekräftelse på att den gör.

Undersökningen pekar också på de utvecklingsområden som vi på a-kassan har.

- Den hjälper oss att fånga upp medlemmarnas synpunkter, vilket är värdefullt när vi utvecklar verksamheten. Det ger oss möjligheten att möta de behov som finns.


FAKTA
Vartannat år genomför marknadsundersökningsföretaget Kantar Sifo en kundnöjdhetsundersökning på uppdrag av a-kassornas samorganisation Sveriges a-kassor. Respondenterna är medlemmar från landets 25 a-kassor som fått ersättning de tre senaste månaderna innan undersökningen genomfördes.

Uppdaterad: