En 20-lapp och några mynt.

Ny medlemsavgift från 1 oktober.

Ny medlemsavgift

Den 1 oktober höjs medlemsavgiften med 27 kronor i månaden. Det är en direkt följd av de höjda ersättningsnivåerna i a-kassan.

Publicerad:

När coronaviruset svepte in över världen förra våren fattade regeringen snabbt beslut om en rad förbättringar i a-kassan. Bland annat höjdes den högsta ersättningen till 1 200 kronor om dagen och även den lägsta nivån fick sig ett lyft.

Så påverkas medlemsavgiften

Samtidigt som höjningen är väldigt positiv för våra medlemmar innebär den också att a-kassornas kostnad för försäkringen, den så kallade finansieringsavgiften, har ökat.

Finansieringsavgiften är den del av arbetslöshetsförsäkringen som du som medlem är med och betalar: nästan två tredjedelar av din medlemsavgift går till den. Resten går till främst personal- och IT-kostnader.

Hur stor finansieringsavgift varje a-kassa betalar beror på antalet medlemmar och på hur mycket ersättning a-kassan betalar ut. När ersättningsnivåerna blir högre blir också finansieringsavgiften högre.

Styrelsen beslutar om höjning

Eftersom de höjda ersättningsnivåerna i a-kassan blir kvar fram till årsskiftet 2022/2023 kommer också våra kostnader till staten att vara fortsatt höga. 

För att klara det har vår styrelse beslutat att höja medlemsavgiften med 27 kronor i månaden från och med den 1 oktober 2021.

Så blir den nya medlemsavgiften

Medlem i både a-kassan och facket 137 kronor i månaden
Medlem i enbart a-kassan 146 kronor i månaden.

Avgiften till fackförbundet tillkommer för dig som är medlem i både a-kassan och facket.

FAKTA: Så finansieras a-kassan

Pengarna till arbetslöshetsförsäkringen kommer från två håll: dels från den arbetsmarknadsavgift som alla arbetsgivare och egenföretagare betalar till staten, dels från den finansieringsavgift som alla a-kassor betalar till staten. Storleken på finansieringsavgiften grundas på medlemmarnas genom­snittliga ersättning per dag och det totala medlemsanta­let.

A-kassan är ingen vinstdrivande organisation och ändrar därför aldrig avgiften för att tjäna mer pengar.

Om ersättningsnivåerna

Här kan du läsa mer om de aktuella ersättningsnivåerna i a-kassan. De gäller i nuläget fram till årsskiftet 2022/2023. Det är riksdagen som fattar beslut om hur hög ersättningen från a-kassan ska vara. Samma regler gäller för alla a-kassor.

Uppdaterad:
Kategorier: