Karensen är tillbaka

När pandemin blev ett faktum under 2020 beslutade regeringen om ett antal tillfälliga förändringar för a-kassan. Det gjorde man för att fler skulle kunna få ersättning och dessutom möjlighet till högre ersättning.

Publicerad:

Vissa av förändringarna fortsätter att gälla till och med 31 december 2022. Annat har återgått till hur det var innan pandemin drog igång, exemeplvis karensen som är tillbaka från och med januari i år.

Detta gäller nu

  • De höjda ersättningsnivåerna fortsätter att gälla. Det betyder att det finns möjlighet att få upp till 1 200 kronor om dagen i ersättning från a-kassan.
  • Lättnaderna i arbetsvillkoret fortsätter att gälla. Det betyder att du behöver ha arbetat färre timmar än innan pandemin för att ändå ha möjlighet att få ersättning från a-kassan om du skulle bli arbetslös.

Detta gällde bara under 2020

  • Då räckte det med tre månaders medlemskap i a-kassan för att kunna ansöka om ersättning som grundar sig på tidigare lön. Nu måste du ha varit medlem i minst 12 månader.
  • Karensen togs bort under 2020 men är nu tillbaka.

Vad är karens?

Varje ny ersättningsperiod inleds alltid med med sex karnesdagar. Det innebär att du inte får någon ersättning de sex första arbetslösa dagarna. Högst fem karensdagar kan räknas av per vecka. Är du arbetslös på heltid dras 5 dagar den första veckan och 1 dag den andra veckan.

När karensen är avklarad får du din första ersättningsdag och det är först då vi börjar räkna av dagar från din ersättningsperiod.

 

Uppdaterad: