Jordklot med munskydd

Nya tillfälliga regler med anledning av pandemin.

Fotograf: Pixabay

Färre karensdagar under 2022

Riksdagen har beslutat att minska antalet karensdagar från sex till två från och med den 3 januari 2022. 

Publicerad:

Från och med den 3 januari 2022 sänks karensvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen från sex till två dagar. Ändringen upphör att gälla den 2 januari 2023.

Har du fått beslut om sex karensdagar men inte hunnit fullgöra alla sex innan den 3 januari 2022 så är ditt karensvillkor uppfyllt om du har avklarat minst två karensdagar.

Här kan du läsa mer om de tillfälliga reglerna inom arbetslöshetsförsäkringen som gäller under pandemin.

Uppdaterad: