2019

  • Var med och påverka din a-kassa!
    • Medlemskap

    Som medlem i Byggnads a-kassa har du chansen att ge förslag till förändringar du vill se i organisationen. Detta gör du genom att skicka in en motion inför föreningsstämman.