Glädjande medlemsundersökning

Varje år genomför vi en medlemsundersökning där ett urval av våra medlemmar får svara på ett antal frågor om hur de uppfattar oss som a-kassa och den service vi ger.

Publicerad:

I undersökningen för 2018 visar svaren att våra medlemmar fortsätter att bli allt nöjdare med vår insats. I jämförelse med Sveriges övriga a-kassor ligger vi nu i jämnhöjd med branchsnittet vilket har varit ett delmål för oss. Nu fortsätter vi att utvecklas och förbättras för att göra våra medlemmar ännu nöjdare.

 

Uppdaterad:
Kategorier: