Fotograf: Linda Håkansson

Föreningsstämma hålls den 14 juni

A-kassans högsta beslutande instans är föreningsstämman. I Byggnads a-kassa har 34 ombud rösträtt på föreningsstämman som i år äger rum den 14 juni på Rönneberga kursgård utanför Stockholm.

Publicerad:

Stämmans deltagare kommer att samlas redan den 13 juni för att delta i föreläsningar samt ett föredrag av Irene Wennemo, statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet. Själva stämman inleds klockan 09.00 den 14 juni och beräknas vara klar klockan 14.00 samma dag.

Under stämman kommer bland annat årsredovisningen att behandlas samt förslag till ändringar av föreningens stadgar. De förändringar av stadgarna som styrelsen föreslår innebär i huvudsak att a-kassans medlemmar i respektive valkrets väljer stämmoombud direkt, i stället för via en elektorsförsamling.

Läs Byggnads a-kassas årsredovisning för 2017.

Uppdaterad:
Kategorier: