Ny försäkring för fler

Den 15 juni presenterades utredningen om en arbetslöshetsförsäkring för fler, baserad på inkomst för regeringen. Vi på Byggnads a-kassa är i grunden positiva till utredningen men vi ser också vissa risker.

Dagens komplexa regelverk gör det nästan omöjligt att själv ta reda på om man är berättigad till ersättning från a-kassan eller inte. Regelverket är som ett lapptäcke av tillägg och undantag från en gammal lagstiftning som är så invecklad att personal som arbetar med detta dagligen ändå kan ha svårt att förklara för en medlem vad det är som gäller. Därför välkomnar vi inriktningen om en arbetslöshetsförsäkring med enklare och betydligt mer förutsägbara regler för våra medlemmar.

En arbetslöshetsförsäkring som bygger på inkomst i stället för på arbetad tid bör lösa behovet av förenkling och förutsägbarhet i försäkringen. Arbetsgivarna rapporterar redan i dag uppgifter om inkomst till Skatteverket så därmed finns förutsättningarna för ett sådant skifte.

Helt nödvändigt att fler omfattas

Eftersom den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen i grunden är gammal är den inte heller anpassad för dagens arbetsmarknad som i mycket högre grad präglas av tillfälliga och mer osäkra anställningar än tidigare. Andelen uppdragstagare utan traditionella anställningar har också tillkommit och ökat under åren. Intentionen att fler ska omfattas av arbetslöshetsförsäkringen är därför helt nödvändig.

Det är också viktigt att vi får en försäkring där olika politiska ambitioner inte leder till förändringar av regelverket. Vi får lov att respektera att det kan finnas olika uppfattningar om ersättningsnivåerna, men för både ersättningstagare och a-kassor är det viktigt att vi får ett regelverk som i grunden håller över en längre tid. Vår uppfattning är att en förändring i den riktning som utredningen föreslår ger möjlighet till en skalbarhet när det gäller nivån på ersättningen utan att man för den skull behöver ändra i reglerna.

A-kassan bör indexeras

En fungerande a-kassa med rimliga ersättningsnivåer är mer aktuell och nödvändig än någonsin. Tyvärr har arbetslöshetsförsäkringen urholkats genom att ersättningsnivån legat stilla under väldigt många år. I dag är det regeringen som beslutar om ersättningsnivån. Vår uppfattning är att den istället bör indexeras så att den följer löne- och prisutvecklingen. På så sätt skapas ekonomisk trygghet och först då kan man beteckna försäkringen som en långsiktigt hållbar omställningsförsäkring värd namnet.

Flera risker identifierade

Vi ser att det kan uppstå risker för oönskade försämringar av villkoren som en konsekvens av regeringens utredningsdirektiv i fråga om budgetneutralitet. Om fler ska omfattas av arbetslöshetsförsäkringen och det inte får kosta mer är det sannolikt att villkoren kommer att försämras åtminstone i några delar. Å andra sidan har regeringen och samarbetspartierna i januariavtalet nu visat att de har en välgörande positiv syn på att vara flexibla när det handlar om att justera ersättningsnivåerna.

Det finns även en risk för att det kan uppstå orättvisor där människor med lägre inkomst missgynnas. Vi förutsätter att sådana risker kan elimineras på lämpligt sätt innan utredningsförslag utmynnar i en ny lagstiftning.

Bra grund för ny försäkring

Sammanfattningsvis är vi positivt inställda till en reformerad och moderniserad arbetslöshetsförsäkring. Förutsatt att ett antal risker för försämringar hanteras tror vi att utredningsförslaget är en bra grund på vägen mot en ny arbetslöshetsförsäkring.

Uppdaterad: