Datum för dragning via autogiro

Autogirot dras alltid den 27:e eller nästkommande vardag om den 27:e är på en helgdag. Omdragningsförsök sker de tre nästkommande vardagarna efter första dragningsförsöket.

2019

Fredagen den 27 december

2020

Måndagen den 27 januari
Torsdagen den 27 februari
Fredagen den 27 mars
Måndagen den 27 april
Torsdagen den 27 maj
Måndagen den 29 juni
Måndagen den 27 juli
Torsdagen den 27 augusti
Måndagen den 28 september
Tisdagen den 27 oktober
Fredagen den 27 november
Måndagen den 28 december

Granskad:
Kategorier: