Villkor och regler

Här hittar du allmän information om a-kassans regler och villkor. Har du en specifik fråga som rör just ditt ärende, är du välkommen att kontakta oss. Det kan du göra genom att skicka ett meddelande via Mina sidor eller genom att ringa till oss under våra öppettider.

Välj kategori

När du ansöker om och under tiden du får ersättning

 • Under tiden som du är arbetslös fyller du i och skickar in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen mellan den 1:a och 14:e varje månad.

  I aktivitetsrapporterna visar du vad du har gjort för att få arbete under månaden som gått. Det kan till exempel vara arbeten du sökt, om du varit på jobbintervjuer eller rekryteringsträffar, om du sökt till utbildningar eller om du haft samtal med en studie- och yrkesvägledare.

  Har du frågor som rör aktivitetsrapporterna ska du kontakta Arbetsförmedlingen.

 • En av förutsättningarna för att kunna få ersättning är att du uppfyller ett arbetsvillkor. Det gör du om du under tolv månader direkt före din arbetslöshet har:

  • arbetat 60 timmar per månad under sex olika månader eller
  • arbetat totalt 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar per månad.

  Det räknas också som arbete om du har haft:

  • Betald semester
  • Avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd
  • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)
  • Anställning inom Samhall
  • Anställning med lönebidrag
  • Nystartsjobb
  • Statlig lönegaranti vid konkurs
  • Förtroendeuppdrag
  • Om det behövs för att arbetsvillkoret ska uppfyllas, kan även upp till två månader med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas som arbete.
 • Har du fått ett avgångsvederlag ska det ingå i beräkningen av din ersättning. Vi räknar om vederlaget till arbetad tid.

  För att vi ska kunna göra den beräkningen behöver du skicka in avtalet om avgångsvederlag till oss så snart som möjligt. Vi behöver även arbetsgivarintyget för att kunna räkna ut din ersättning.

  Anmäl dig på Arbetsförmedlingen

  Under tiden som avgångsvederlaget varar kan du inte få ersättning från oss. För att skydda din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är det ändå viktigt att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

 • Ett av villkoren för att ha rätt till ersättning från a-kassan är att du måste kunna ta arbete minst 17 timmar per vecka. Under den tiden får det inte finnas något som hindrar dig från att ta ett arbete som erbjuds. Din möjlighet att ta arbete får inte heller vara begränsad till endast vissa veckodagar eller tider på dagen.

  Om du har barn innebär det att du med kort varsel måste kunna ordna så att någon kan ta hand om barnen när du får ett arbete. Det spelar ingen roll om du har privat eller kommunal barnomsorg. Det går också bra om det exempelvis är far- eller morföräldrar som ansvarar för omsorgen.

 • Under en och samma ersättningsperiod har du möjlighet att kombinera deltidsarbete med ersättning från a-kassan i upp till 60 veckor. Regeln gäller för alla anställningsformer och endast i kombination med ersättning från a-kassan. Det vill säga inte tillsammans med aktivitetsstöd.

  Vad händer efter 60 veckor?

  Om du har använt alla 60 veckor är det inkomsten du haft från din deltidsanställning som avgör om du har rätt att säga upp dig från din deltidsanställning och ändå kunna fortsätta få ersättning från a-kassan. Därför är det viktigt att du kontaktar oss innan du säger upp dig.

  Om du är ensamstående och har egna barn under 18 år som bor helt eller delvis i ditt hem, kan Arbetsförmedlingen i vissa fall anvisa dig till jobb- och utvecklingsgarantin när deltidsveckorna är slut. Kontakta Arbetsförmedlingen för mer information om det.

 • Om du har skickat in din tidrapport före midnatt på måndagen, betalar vi vanligtvis ut ersättningen redan på torsdagen samma vecka. Dagen för utbetalning kan däremot förändras de veckor som innehåller röda dagar.

  2024

   

  Juli

  4, 11, 18, 25

  Augusti

  1, 8, 15, 22, 29

  September

  5, 12, 19, 26

  Oktober

  3, 10, 17, 24, 31

  November

  7, 14, 21, 28

  December

  5, 12, 19, 23 (måndag), 30 (måndag)

  2025

   

  Januari

  7 (tisdag), 10 (fredag), 16, 23, 30

   

 • Om du säger upp dig själv från ditt arbete eller om du själv orsakar att du blir uppsagd, riskerar du att bli avstängd från ersättning i 45 dagar. Funderar du på att säga upp dig vill vi att du kontaktar oss först, så att vi kan berätta mer om vad som gäller i just ditt fall.

  Giltig anledning

  För att inte bli avstängd från ersättning måste du ha haft starka skäl till att själv säga upp dig. Sådana skäl kan till exempel handla om att du inte fått ut din lön eller att arbetet varit olämpligt av hälsoskäl. Att säga upp dig själv ska vara en sista utväg och du måste först ha försökt lösa problemen.

  För att vi ska kunna bedöma om du haft någon giltig anledning, ska du fylla i formuläret "Frågor om varför du sagt upp dig från din anställning" på Mina sidor. Där laddar du även upp eventuella intyg som styrker dina skäl.

  Hälsoskäl

  Har du sagt upp dig på grund av hälsoskäl behöver du skicka in läkarintyg som styrker skälen. Intyget måste vara utfärdat innan du avslutade din anställning och det måste framgå av intyget varför läkaren anser att arbetet är olämpligt för dig. Du måste också kunna visa oss intyg på att din arbetsgivare sett över möjligheten till omplacering innan din anställning avslutades.

  Om du orsakat din uppsägning

  Du kan även bli avstängd från ersättning om din arbetsgivare sagt upp dig på grund av att du misskött ditt arbete.

  Tidrapportera under din avstängning

  Har du blivit avstängd från ersättning innebär det att avstängningsdagarna måste passera innan vi kan börja betala ut ersättning till dig. För att avstängningsdagarna ska räknas av, måste du vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och fortsätta skicka in tidrapporter till oss.

  Avstängd för tredje gången

  Har du blivit avstängd från ersättning två gånger på grund av att du själv har orsakat din arbetslöshet och gör det en tredje gång inom samma ersättningsperiod, har du inte längre rätt till ersättning. För att du ska kunna få ersättning igen måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor.

 • Mindre än ett år sedan

  Har det gått kortare tid än ett år sedan du senast fick ersättning och det finns dagar kvar på din tidigare ersättningsperiod, fortsätter du på den perioden. Då ska du hålla koll på din Att göra-lista i Mina sidor, där det finns uppgifter som är viktiga att du utför.

  Mer än ett år sedan

  Har det gått längre tid än ett år tittar vi på om du kan fortsätta på din tidigare ersättningsperiod eller om du måste uppfylla villkoren för en ny. Då behöver vi veta vad du har gjort sedan du fick ersättning senast. Om du under denna tid har avslutade heltidsstudier eller månader då du varit helt sjuk eller haft hel föräldrapenning, kan vi hoppa över den tiden för att det ska bli så fördelaktigt för dig som möjligt. Vi kan titta så långt som fem år bakåt i tiden.

  Om du däremot haft uppehåll i din ersättning på grund av exempelvis utlandsvistelse, arbete eller semester kan vi inte hoppa över den tiden. Då måste du istället uppfylla ett nytt arbetsvillkor för att kunna få ersättning igen.

  Har du jobbat utomlands?

  Då vill vi att du hör av dig till oss så att vi berätta mer om vad som gäller för dig.

 • Bedriver du egen verksamhet som du utför arbete i och har väsentligt inflytande över? Då ser vi på dig som företagare.

  När är en företagare arbetslös?

  Ersättning från a-kassan ska ge ekonomiskt stöd till den som är ofrivilligt arbetslös. Det innebär att ersättningen inte kan användas som en utfyllnad av inkomst i företag med dålig lönsamhet eller som stöd för att bygga upp ett företag.

  För att vi ska kunna anse att du som företagare är arbetslös, får ingen verksamhet bedrivas i företaget. Det betyder att varken du eller någon annan får utföra några åtgärder i företaget. Om du har överlåtit ditt företag till någon annan men arbetar kvar eller om du har kvar ditt inflytande i verksamheten, ser vi dig fortfarande som aktiv företagare och inte som arbetslös.

  Om du gör uppehåll i verksamheten

  Driver du eget företag och gör uppehåll i verksamheten, är det möjligt att du har rätt till ersättning från a-kassan. En av förutsättningarna för det är att det inte sker någon som helst aktivitet i företaget. Är ni flera delägare betyder det att samtliga ägare måste upphöra helt med verksamheten under ett sådant uppehåll.

  En annan förutsättning för att kunna få ersättning är att det har gått tre år sedan du senast gjorde uppehåll i verksamheten. Om ditt företag däremot upphör helt, finns möjligheten att du har rätt till ersättning tidigare än så.

  Om du har fått ersättning från a-kassan under ett uppehåll och sedan återupptar verksamheten i företaget igen, har du inte längre rätt att få någon ersättning.

  Så här räknar vi ut ersättningen

  Vi utgår ifrån den inkomst du haft i företaget och tittar vanligtvis på företagets senaste slutliga skattebesked från Skatteverket. Om det är mer förmånligt för dig, utgår vi istället ifrån ett genomsnitt av inkomsten från företaget för de två åren före det senaste slutliga skattebeskedet.

  Om det inte finns något slutligt skattebesked när du ansöker om ersättning, räknar vi fram en preliminär genomsnittlig inkomst i väntan på skattebeskedet. Har du haft ditt företag kortare tid än 24 månader, kan vi i vissa fall även titta på anställning du haft året innan företaget startades när vi beräknar din ersättning.

  Företag som extraarbete

  Om du drivit ett eget företag vid sidan av ett heltidsarbete under minst tolv månader, finns det möjlighet att få företaget godkänt som ett extraarbete. Extraarbetet får dock inte hindra dig från att söka och ta ett heltidsarbete. 

  För att vi ska kunna pröva om ditt företag kan godkännas som extraarbete, behöver du skicka in vissa intyg till oss. Kontakta oss om detta skulle vara aktuellt för dig.

  Här kan du läsa mer om godkänt extraarbete.

  Företagare på deltid kombinerat med en deltidsanställning

  Har du varit anställd på deltid och samtidigt bedrivit egen verksamhet, kan du ha rätt till ersättning om du blir arbetslös från din deltidsanställning.

  Då krävs det att:

  • Du haft en anställning som omfattar minst 17 timmar per vecka och att du jämsides har arbetat i verksamheten under minst sex månader i en omfattning av högst tio timmar per vecka och
  • att din inkomst inte varit högre än tre gånger den högsta ersättningen per dag per vecka, som för närvarande är 3 600 kronor per vecka.

  När du tidrapporterar ska du ange tid som du arbetar i verksamheten som arbetad tid. Om verksamheten utökas under tiden du är arbetslös, ser vi på dig som företagare och du har inte längre rätt till ersättning från a-kassan.

  Uppdragstagare

  Arbetar du på uppdrag måste vi göra en bedömning för att avgöra om dina uppdrag mest liknar tillfälliga anställningar, eller om de mer liknar egen verksamhet. Beroende på vad vi kommer fram till, kan din rätt till ersättning se olika ut. Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om du arbetar på uppdrag.

  Hobbyverksamhet

  Har du en hobby som exempelvis någon form av hantverk, konstnärlig verksamhet eller annan fritidssysselsättning påverkar det vanligtvis inte din ersättning. Det vill säga att du inte behöver fylla i något som rör din hobbyverksamhet när du tidrapporterar.

  Om du däremot tillverkar något som du säljer, räknas det som att du bedriver egen verksamhet. Det innebär att du fyller i det som arbete på dina tidrapporter. Du har inte heller rätt att få ersättning från a-kassan om du gör avdrag i självdeklarationen för material och omkostnader i samband med verksamheten. Undantaget från denna regel är om du fått beslut från oss om att din hobby är ett godkänt extraarbete

  Kontakta oss om du har en hobby så att vi kan gå igenom vad som gäller för just dig.

  Vi behöver uppgifter

  Vilka uppgifter vi behöver från just dig kan variera beroende på vilken form av företag du har haft och vad som har hänt med företaget. Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta reda på vad som gäller för dig.

   

 • När du fyller i din ansökan om ersättning får du frågan om det pågår eller har skett förhandling kring din uppsägning.

  1. Först får du en fråga om varför anställningen avslutades. Om du svarar att det var på grund av arbetsbrist behöver du även svara om du har valt att ogiltigförklara din uppsägning. Om det pågår eller har skett en förhandling efter det att du fick besked om uppsägningen ska du svara ja på frågan.
  2. Efter det får du frågan om det pågår eller har skett förhandling om din uppsägning. Informationen som finns i rutan ovanför frågan (se bild nedan) är viktig.

   Har du inte ogiltigförklarat uppsägningen ska du bara svara nej på frågan. Om du däremot har ogiltigförklarat uppsägningen och det pågår, eller har skett en förhandling, svarar du ja på frågan och skickar in förhandlingsprotokollet till oss.

 • För att kunna få ersättning från oss får du inte själv vara orsak till att din arbetslöshet förlängs. Om Arbetsförmedlingen bedömer att du har förlängt arbetslösheten på något sätt, skickar de meddelande till oss om det. Utifrån informationen vi får från Arbetsförmedlingen måste vi då utreda om vi anser att du själv har orsakat den förlängda arbetslösheten.

  För att inte förlänga din arbetslöshet måste du:

  • Tacka ja till arbete du blir erbjuden som är lämpligt för dig.
  • Göra så gott du kan när du erbjuds anställning eller går på jobbintervju.
  • Tacka ja om Arbetsförmedlingen anvisar dig till ett arbetsmarknadspolitiskt program som du kan få aktivitetsstöd för.

  När du orsakat den förlängda arbetslöshet

  Om vi kommer fram till att du själv orsakat att din arbetslöshet förlängts händer följande:

  • Första gången du förlänger arbetslösheten stängs du av från ersättning i 5 ersättningsdagar.
  • Andra gången det händer stängs du av i 10 ersättningsdagar.
  • Tredje gången stängs du av i 45 ersättningsdagar.
  • Fjärde gången det händer stoppar vi din ersättning helt. För att kunna få ersättning igen måste du först uppfylla ett nytt arbetsvillkor tillsammans med övriga villkor som krävs för att kunna få ersättning.

  Under tiden som vi utreder

  Om vi har fått information som innebär att vi måste utreda din rätt till ersättning, kan vi tillfälligt stoppa utbetalningen av ersättning under tiden som vi utreder ärendet. Vi kan stoppa utbetalningen om vi misstänker att du sannolikt:

  • Inte är tillgänglig att ta arbete.
  • Har tackat nej till erbjudande om att delta i jobbgarantin för ungdomar.
  • Kommer att stängas av från ersättning.
  • Kommer att uteslutas som medlem hos oss.
  • Kommer att frånkännas ersättning. Det vill säga att vi minskar det antal dagar du har rätt att få ersättning.
 • Har du förtroendeuppdrag som enligt lag ger dig rätt till ledighet från jobbet? Då ska du informera oss om vilket eller vilka uppdrag du har. Tiden som du lägger ner på sådana uppdrag betraktas som arbete.

  Följande förtroendeuppdrag räknas som arbete:

  • nämndeman
  • riksdagsledamot
  • förtroendevald i kommun och landsting
  • fackligt förtroendevalda och skyddsombud

  Om du har något av dessa förtroendeuppdrag kan det ligga till grund för ett arbetsvillkor. Är du arbetslös men har kvar ditt förtroendeuppdrag ska du därför fylla i uppdraget som arbete på dina tidrapporter.

  Andra förtroendeuppdrag

  Förtroendeuppdrag som vi inte har räknat upp här är inte att betrakta som arbete. Sådana uppdrag ska du därför inte fylla i som arbete på dina tidrapporter. Om du däremot är förhindrad att söka och ta arbete på grund av ett sådant uppdrag, ska du fylla i förhinder när du tidrapporterar.

 • Föräldraledig före arbetslösheten

  Föräldraledighet är så kallad överhoppningsbar tid. Om du varit föräldraledig under de senaste tolv månaderna före din arbetslöshet, tittar vi på det arbete du hade före din föräldraledighet när vi räknar ut din ersättning. Detta gäller om du varit helt föräldraledig med eller utan föräldrapenning, med barn yngre än två år. Det gäller också om du varit helt föräldraledig med föräldrapenning för barn äldre än två år.

  Däremot är en månad med föräldraledighet på deltid inte överhoppningsbar, om du samtidigt har arbetat så mycket att månaden kan ingå i ett arbetsvillkor.

  Föräldraledig under tiden du får ersättning

  Om du behöver ta ut föräldrapenning under en pågående period med ersättning från a-kassan, fyller du i föräldraledigheten på dina tidrapporter.

  Om du vill göra ett uppehåll i din arbetslöshet för att vara föräldraledig, kan du lägga din ersättning från a-kassan vilande till dess att du anmäler dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen igen. Då fortsätter du på den ersättningsperiod och ersättningsnivå du hade innan du påbörjade föräldraledigheten.

  Intyg från Försäkringskassan

  I vissa fall kan vi behöva uppgifter från dig om vilka perioder du har fått föräldrapenning från Försäkringskassan. Då behöver du kontakta dem för att få ett intyg som innehåller de uppgifterna.

 • För att att komma fram till din ersättningsnivå tittar vi på hur mycket du arbetade innan arbetslösheten. Det gör vi för att räkna ut din genomsnittliga arbetstid per vecka.

  Den genomsnittliga arbetstiden är det antal timmar du får ersättning för per vecka om du är helt arbetslös. Ersättningsnivån påverkas av den genomsnittliga arbetstiden även för dig som får grundersättning.

  Uppgifterna finns i arbetsgivarintyget

  För att få fram din genomsnittliga arbetstid utgår vi ifrån de uppgifter som finns i ditt arbetsgivarintyg. Vi tar då fram ett genomsnitt för tid som du arbetat 12 månader före arbetslösheten. Ibland räknar vi även med exempelvis sjuk- och föräldrapenning som arbetad tid.

 • Har du haft ett extraarbete vid sidan av ditt heltidsarbete innan arbetslösheten, finns möjligheten att få det arbetet godkänt så att det inte påverkar din ersättning.

  Dessa är villkoren

  Arbete i tolv månader

  För att vi ska kunna godkänna ditt extraarbete måste du ha varit anställd och arbetat i extraarbetet i minst tolv månader samtidigt som du arbetat heltid i din huvudsyssla. Extraarbetet får inte hindra dig från att ta ett nytt heltidsarbete.

  Inkomstgräns

  Inkomsten från ett godkänt extraarbete får inte vara större än 3 060 kronor per vecka.

  Om du arbetar mer

  Om du börjar arbeta mer än tidigare i ditt extraarbete under tiden du får ersättning från oss, är det inte längre godkänt. Det betyder att du ska fylla i alla dina arbetade timmar när du tidrapporterar.

  Extraarbete i eget företag

  Om du drivit ett eget företag, exempelvis ett jord- eller skogsbruk, vid sidan av ditt heltidsarbete finns det möjlighet att få företaget godkänt som extraarbete. Villkoren skiljer sig något från de som gäller för extraarbete som anställd.

  Läs mer här om vad som gäller då.

  Detta ska du göra

  Skicka in arbetsgivarintyg

  För att vi ska kunna pröva om vi kan godkänna ditt extraarbete behöver vi få ett arbetsgivarintyg på extraarbetet. Enklast och snabbast begär du arbetsgivarintyg från din arbetsgivaren via e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu.

  När du tidrapporterar

  Ett godkänt extraarbete påverkar inte ersättningen du får från oss. Om vi har godkänt ditt extraarbete ska du därför inte fylla i extraarbetet på dina tidrapporter. Har vi däremot inte godkänt extraarbetet, fyller du i alla timmar du arbetar när du tidrapporterar.

  Meddela oss förändringar

  Om du arbetar fler timmar, tjänar mer än tidigare eller något annat förändras i ditt extraarbete, måste du meddela oss det så att vi kan bedöma om det påverkar din ersättning. Om du inte informerar oss kan det leda till att vi betalar ut felaktig ersättning till dig som du blir skyldig att betala tillbaka.

 • För att ha rätt till ersättning från a-kassan behöver du först och främst uppfylla följande grundvillkor:

  • Du ska kunna arbeta minst tre timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan.
  • Du ska vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
  • Du ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Det betyder att du kan och vill jobba.

  Du måste också vara beredd på att ta jobb inom ett annat yrke än du haft tidigare och i andra delar av landet. För mer exakt information om vad som gäller för dig, behöver du kontakta Arbetsförmedlingen.

 • Under tiden du får ersättning och något i din situation förändras som kan påverka din rätt till ersättning, är du skyldig att informera oss om det så fort förändringen sker. Annars kan du bli skyldig att betala tillbaka den ersättning som du inte haft rätt till. Detta gäller även om du inte förstått att ersättningen du fått varit felaktig.

  Om du däremot fått fel ersättning men inte är den som orsakat felet, behöver du bara betala tillbaka ersättningen om du förstått, eller borde ha förstått att ersättningen var felaktig.

  Om du får skadestånd

  Du kan också bli skyldig att betala tillbaka om du har fått ersättning från oss och sedan kommer överens med din tidigare arbetsgivare om ekonomiskt skadestånd. Då behöver du betala tillbaka den ersättning som motsvarar perioden du fått skadestånd för.

  Då behöver du inte betala tillbaka

  I vissa fall kan vi bevilja en så kallad eftergift. Det betyder att du inte behöver betala tillbaka en del av eller hela den ersättning du fått som du inte haft rätt till. Vi kan bara bevilja eftergift om det finns särskilda skäl för det. Ett sådant skäl kan till exempel vara att du genomgår en skuldsanering.

 • Varje ny ersättningsperiod inleds med två obetalda karensdagar. Efter de två dagarna börjar vi räkna av dagar från din ersättningsperiod. 

  Anmäl dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag

  En karensdag räknas som en dag du skulle ha fått ersättning från oss på a-kassan. Därför är det viktigt att du anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen redan din första arbetslösa dag.

 • Om du slutar ditt arbete på grund av att företaget du jobbar för går i konkurs, fattar konkursförvaltaren beslut om rätt till statlig lönegaranti.

  Om du omfattas av statlig lönegaranti och söker ersättning från oss på a-kassan, måste du skicka en kopia av blanketten ”Beslut 16 § lönegarantilagen B1” till oss. Blanketten med beslutet får du från konkursförvaltaren eller från Länsstyrelsen. Du kan även ladda ner blanketten och beslutet själv genom att logga in på garantiportal.se

  Om du har problem med att få tag på ett arbetsgivarintyg från arbetsgivaren som gått i konkurs, måste du vända dig till konkursförvaltaren.

  Anmäl dig på Arbetsförmedlingen

  Har du blivit arbetslös efter en konkurs ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen den första dagen efter att din rätt till statlig lönegaranti upphört. Det är från den dagen du räknas som arbetslös. Skulle du enligt lagen om anställningsskydd, LAS, ha rätt till längre uppsägningstid än vad du får i statlig lönegaranti, är det tiden du har lönegaranti som gäller.

  Detta gäller för företagare

  För att omfattas av den statliga lönegarantin som företagare, får du inte ha varit majoritetsägare eller haft väsentligt inflytande över verksamheten i förhållande till övriga delägare. Det är konkursförvaltaren som avgör detta.

 • För att uppfylla ett medlemsvillkor ska du ha varit medlem i en a-kassa under en sammanhängande tid av minst tolv månader.

  För att kunna ansöka om ersättning som grundar sig på den inkomst du hade före din arbetslöshet, måste du uppfylla både arbets- och medlemsvillkoret.

  Om du uppfyller arbetsvillkoret men inte medlemsvillkoret, kan du ansöka om att få grundersättning.

 • För att kunna få ersättning från oss måste du sköta ditt arbetssökande. Om Arbetsförmedlingen bedömer att du har misskött arbetssökandet på något sätt, skickar de meddelande till oss om det. Utifrån informationen vi får från Arbetsförmedlingen måste vi då utreda om vi anser att du inte har skött ditt arbetssökande.

  Att sköta sitt arbetssökande

  Att sköta sitt arbetssökande innebär att du måste:

  • Följa den plan som du och Arbetsförmedlingen kommit överens om.
  • Skicka in aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen varje månad.
  • Söka arbete aktivt och även söka de arbeten som Arbetsförmedlingen anvisat dig.

  Om du missköter ditt arbetssökande

  Om vi kommer fram till att du har missskött ditt arbetssökande händer följande:

  1. Första gången det händer får du en varning.
  2. Andra gången stängs du av från ersättning i en ersättningsdag.
  3. Tredje gången stängs du av i fem ersättningsdagar.
  4. Fjärde gången stängs du av i tio ersättningsdagar.
  5. Femte gången stoppar vi din ersättning helt. För att kunna få ersättning igen måste du först uppfylla ett nytt arbetsvillkor tillsammans med övriga villkor som krävs för att kunna få ersättning.

  Under tiden som vi utreder

  Om vi har fått information som innebär att vi måste utreda din rätt till ersättning, kan vi tillfälligt stoppa utbetalningen av ersättning under tiden som vi utreder ärendet. Vi kan stoppa utbetalningen om vi misstänker att du sannolikt:

  • Inte är tillgänglig att ta arbete.
  • Har tackat nej till erbjudande om att delta i jobbgarantin för ungdomar.
  • Kommer att stängas av från ersättning.
  • Kommer att uteslutas som medlem hos oss.
  • Kommer att frånkännas ersättning. Det vill säga att vi minskar det antal dagar du har rätt att få ersättning.
 • Om du börjar ta ut allmän pension eller tjänstepension måste du informera oss om det. Oavsett hur stort eller litet ditt pensionsuttag är, påverkar det hur mycket ersättning du har rätt att få från oss.

  Så här påverkas ersättningen

  När du tar ut allmän pension eller tjänstepension, gör vi ett avdrag på din ersättning som motsvarar den summa du tar ut i pension.

  Ett räkneexempel

  Du får 800 kronor i ersättning per dag från a-kassan och tar ut 5 500 kronor i månaden i pension. För att räkna ut vad din ersättning per dag blir efter pensionsavdraget gör vi följande uträkning:

  Ersättning per dag: 800 kronor

  Pension per dag: 5 500 kronor/22 dagar = 250 kronor per dag

  Ersättning per dag efter pensionsavdrag: 800 kronor - 250 kronor = 550 kronor

  Pension som inte påverkar din ersättning

  Om du tar ut pension som inte finansieras av en arbetsgivare, påverkar det däremot inte din ersättning. Detta gäller följande pensionsformer: 

  • Livränta
  • Änkepension
  • Privat pensionsförsäkring
  • Omställningspension
  • Bostadstillägg
  • Arbetslivsskaderänta
  • Särskild efterlevnadspension

  Medlemskapet upphör vid 66 år

  Ditt medlemskap i a-kassan upphör automatiskt den första dagen i den månad du fyller 66 år. Även om du fortsätter att jobba efter 66 års ålder har du ändå inte rätt att vara med i a-kassan. Om du går i pension tidigare än den månad du fyller 66 år och inte längre vill vara medlem hos oss, måste du själv avsluta ditt medlemskap.

 • Har din lön har varit provisionsbaserad, har du fått OB-ersättning utöver grundlönen eller har lönen varit varierande på andra sätt? Då är det extra viktigt att din arbetsgivare fyller i arbetsgivarintyget på rätt sätt. Detsamma gäller om din arbetsgivare har betalat ut sjuklön till dig.

 • För att du ska ha rätt att få ersättning från a-kassan måste du både vilja ta arbete och vara tillgänglig att ta arbete om ett sådant dyker upp. Om du tar ledigt från ditt arbetssökande innebär det att du inte är tillgänglig att ta arbete de dagar du är ledig. Det betyder att du inte heller har rätt till ersättning de dagar du varit ledig.

  Ledig i några dagar

  Om du exempelvis behöver ta ledigt i någon eller några dagar för att åka på en kortare semesterresa, fyller du i att du inte kunnat ta arbete de lediga dagarna på din tidrapport

  Deltidsanställd

  Har du en deltidsanställning som du kombinerar med ersättning från oss, ska du däremot fylla i semester på tidrapporten de dagar du varit ledig. 

  Längre ledighet

  Är du ledig under en längre period och därför blir avanmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, måste du anmäla dig som arbetssökande igen hos dem när du återigen vill och kan ta arbete. För att kunna fortsätta på din ersättningsperiod måste du då skicka in ett intyg till oss. Intyget skriver du själv och i det anger du att du pausat från din ersättning på grund av semester.

 • Har du varit sjuk eller föräldraledig innan du blev arbetslös och inte fått ersättning från Försäkringskassan för den tiden? Då måste du skicka uppgifter till oss om det för att vi ska kunna bedöma din rätt till ersättning från oss.

  Om du har varit sjuk utan ersättning från Försäkringskassan, behöver du även skicka läkarintyg till oss för den tiden du varit sjuk.

 • Om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor när din ersättningsperiod tar slut, kan du ha du rätt till till en ny ersättningsperiod. Då tittar vi på det nya arbetsvillkoret för att räkna ut hur stor din ersättning blir under den nya perioden.

  Om du har uppfyllt det nya arbetsvillkoret med en lägre inkomst än det tidigare arbetsvillkoret, använder vi oss av en skyddsregel för att sänka nivån på din ersättning så lite som möjligt. Denna skyddsregel får vi använda oss av två gånger i följd.

  När använder vi skyddsregeln?

  Det gör vi om 80 procent av din nya genomsnittliga inkomst är lägre än 65 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst. I så fall blir din nya ersättning per dag 65 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst. När vi använder denna skyddsregel följer även din tidigare genomsnittliga arbetstid med till den nya ersättningsperioden.

 • Grundregeln är att du ska ha avslutat dina studier för att kunna få ersättning från oss, även om det finns vissa undantag. För att veta om du kan studera och samtidigt få ersättning, måste du ansöka om att få göra det innan du påbörjar studierna. Det gäller oavsett hur mycket eller lite du tänker studera eller vilken typ av studier det rör sig om.

  Ansökan om studier hittar du på Mina sidor där du fyller i formuläret Ansökan om att få studera under arbetslösheten.

  Avslutade studier

  Har du avslutat dina studier behöver du intyga om att de är avslutade. Det gör du på Mina sidor under rubriken E-tjänster. För att vi ska kunna bedöma dina studier som avslutade krävs följande:

  • Att du har avslutat studierna och att du inte har några planer på att fortsätta med samma typ av studier.
  • Att du inte har någon resttentamina, uppsats eller examensarbete som du tänker fortsätta arbeta med.

  För att kunna få ersättning behöver du uppfylla ett arbetsvillkor. När vi tittar på om du uppfyller ett arbetsvillkor kan vi hoppa över den tid du har studerat. Det kan vi göra om studierna var på heltid och om de avslutades efter det att du fyllt 25 år, eller om du har arbetat sammanhängande på heltid i minst fem månader någon gång före studierna.

  Studera med ersättning

  I vissa fall kan vi godkänna att du studerar samtidigt som du får ersättning. Kom ihåg att du alltid måste ansöka om att få studierna godkända innan du påbörjar dem.

  STUDIER PÅ DELTID

  Du kan få ersättning samtidigt som du studerar på deltid i upp till 20 veckor under en och samma ersättningsperiod. För att få ersättning och samtidigt studera på deltid gäller följande:

  • Studierna får vara på högst 50 procent av heltid.
  • Ditt tidigare arbete får inte ha upphört på grund av studierna.
  • Studierna får inte hindra dig från att söka och ta ett heltidsarbete.
  • Du får inte ha, eller ha haft, studiemedel för studierna. Däremot kan du få ha studiemedel om du tidigare deltagit i studierna vid sidan av ett arbete i minst 15 veckor.

  STUDIER PÅ HELTID

  Du kan ha rätt till ersättning samtidigt som du studerar på heltid i upp till 20 veckor under en och samma ersättningsperiod. Då ska du ha studerat på heltid vid sidan av ditt tidigare heltidsarbete i minst 15 veckor. För att få ersättning och samtidigt studera på heltid gäller följande:

  • Ditt tidigare arbete får inte ha upphört på grund av studierna.
  • Studierna får inte hindra dig från att söka och ta ett heltidsarbete.
  • Du får inte ha, eller ha haft, studiemedel för studierna.

  ORIENTERINGSKURSER OCH OMSTÄLLNINGSAKTIVITETER

  Du kan få ersättning när du deltar i en kortare kurs eller annan aktivitet som syftar till att ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar eller för att underlätta omställningen från ett arbete till ett annat.

  Kursen eller aktiviteten kan vara på heltid eller deltid och du kan få ersättning i upp till 15 dagar under en omch samma ersättningsperiod när du deltar i sådan kurs eller aktivitet.

  Ditt medlemskap när du studerar

  Vi rekommenderar att du fortsätter vara medlem hos oss även när du studerar. På så sätt riskerar du inte att få ett avbrott i din medlemsperiod.

 • En ersättningsperiod är 300 ersättningsdagar. Har du barn under 18 år får du automatiskt 150 ersättningsdagar till när de 300 dagarna är slut.

  Om du har arbetat till och från under tiden du fått ersättning från oss, tittar vi på om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor när dina ersättningsdagar håller på att ta slut. Om vi ser att du uppfyller ett nytt arbetsvillkor kan du få en ny ersättningsperiod.

  Jobb- och utvecklingsgarantin

  Om du inte uppfyller kraven för att få en ny ersättningsperiod, ska du kontakta Arbetsförmedlingen som då kan försöka ordna en plats åt dig i jobb- och utvecklingsgarantin.

  När du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, eller i något annat arbetsmarknadspolitiskt program, får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Nivån på aktivitetsstödet motsvarar nivån på ersättningen du skulle ha fått från oss på a-kassan.

 • Hur mycket du kan få i ersättning från oss beror bland annat på hur länge du varit medlem i a-kassan, hur mycket du arbetat och vilken inkomst du haft.

  Du kan som mest få ersättning för fem dagar per vecka. En ersättningsperiod består av 300 ersättningsdagar, men har du barn under 18 år får du automatiskt 150 ersättningsdagar till när de 300 dagarna är slut.

  Inkomstbaserad ersättning

  Uppfyller du både ett medlemsvillkor och ett arbetsvillkor kan du få ersättning som grundar sig på den inkomst du hade innan arbetslösheten. Då kan du som mest få 1 200 kronor om dagen de 100 första ersättningsdagarna. Efter det kan du som mest få 1 000 kronor om dagen.

  För att få den högsta ersättningen behöver du i genomsnitt ha tjänat 33 000 kronor eller mer i månaden innan du blev arbetslös.

  Grundersättning

  Om du uppfyller ett arbetsvillkor men inte medlemsvillkoret kan vi bevilja dig grundersättning. Detsamma gäller om du uppfyller medlemsvillkoret men inte arbetsvillkoret inom medlemstiden. För att kunna få grundersättning måste du ha fyllt 20 år.

  Om du arbetat i genomsnitt 40 timmar per vecka i tolv månader är den högsta grundersättningen 510 kronor per dag. Beloppet minskar proportionerligt om du arbetat färre än tolv månader eller om du arbetat deltid.

 • För att se om du uppfyller ett arbetsvillkor kan vi i vissa fall titta på tid som ligger längre bakåt än tolv månader. Det vill säga att vi tittar på om det finns någon överhoppningsbar tid. Det gör vi om det funnits dagar då du av olika anledningar inte kunnat arbeta.

  Högst fem år bakåt i tiden

  Vi kan som längst gå fem år bakåt i tiden och vi kan endast hoppa över en kalendermånad om minst hälften av månaden består av överhoppningsbar tid.

  Vad räknas som överhoppningsbar tid?

  Exempel på tid som är överhoppningsbar kan vara tid du varit sjuk som du har intyg för, föräldraledig tid, om du varit frihetsberövad eller tid med heltidsstudier som nu är avslutade.

 • Begäran om omprövning

  Om du inte är nöjd med vårt beslut har du möjlighet att begära omprövning av beslutet. För att vi ska kunna pröva ärendet på nytt, måste du begära omprövning inom två månader från det att du fick beslutet. I din begäran ska du ange vilket beslut du vill ska omprövas, varför du vill att vi omprövar det och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras. Du måste också uppge ditt namn och personnummer i din begäran.

  Överklagan till Förvaltningsrätten

  Om du har fått ett omprövningsbeslut och anser att även det är felaktigt, har du möjlighet att överklaga vårt omprövningsbeslut. En sådan överklagan gör du skriftligen till Förvaltningsrätten, men du skickar den till oss. Vi skickar sedan vidare din överklagan till den Förvaltningsrätt som ska handlägga ärendet. Det är viktigt att du undertecknar ditt överklagande.

Jobb utomlands

 • Femårsregeln - en nordisk överenskommelse

  Femårsregeln gäller för dig som tidigare tillhört den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Efter det att du lämnat den svenska försäkringen ska du ha arbetat i ett annat nordiskt land och du måste komma tillbaka till Sverige från ett nordiskt land inom fem år. Vill du bli medlem hos oss igen måste du ansöka om medlemskap inom åtta veckor från det att du lämnade det andra nordiska landets arbetslöshetsförsäkring.

  Om du har jobbat i Norge

  Om du just avslutat arbete i Norge behöver du ansöka om intyget U1 från Norska myndigheten NAV. Information om vilka regler som gäller kan du läsa på www.nav.no.

  Mer information kan du också få genom Grensetjänstens på www.grensetjansten.com.

 • Även när du ska jobba i ett annat EU/EES-land eller Schweiz kan du skyddas av arbetslöshetsförsäkringen.

  Innan du börjar jobba

  Har du fått jobb utomlands är det viktigt att du tar reda på var du ska vara arbetslöshetsförsäkrad innan du börjar jobba. I de allra flesta fall ska du tillhöra arbetslandets försäkring. Om det gäller för dig ska avsluta ditt medlemskap hos oss när du börjar jobba i det andra landet. Om du senare flyttar hem till Sverige igen eller om din anställning tar slut, ansöker du på nytt om att bli medlem hos oss. Du inte kan vara försäkrad mot arbetslöshet i två länder samtidigt.

  Försäkring utomlands

  I de flesta länder inom EU/EES blir du automatiskt arbetslöshetsförsäkrad när du börjar arbeta där. Däremot finns det undantag och i vissa länder måste du själv ansöka om att tillhöra det landets arbetslöshetsförsäkring. Till exempel är Danmark ett sådant undantag. Det är viktigt att du ser till att vara försäkrad mot arbetslöshet i landet du ska jobba i från och med den första dagen du börjar arbeta där.

  Obruten försäkring

  För att ha rätt till ersättning i Sverige som grundar sig på din tidigare inkomst måste du ha varit försäkrad mot arbetslöshet i minst tolv månader utan avbrott. Under vissa förutsättningar har du rätt att lägga ihop månader som du har jobbat och varit försäkrad i andra länder inom EU/EES eller Schweiz, med månader som du varit medlem i en svensk a-kassa. För att kunna göra det behöver du vara medlem i svensk a-kassa ända fram till dess att du börjar att arbeta i det andra landet.

  Jobb utanför EU/EES eller Schweiz

  Om du ska eller har jobbat i ett land utanför EU/EES eller Schweiz, skyddas du däremot inte av arbetslöshetsförsäkringen. Därför är det viktigt att du kontaktar oss för att veta vad som gäller för just dig. 

  Kontakta oss

  Hör av dig till oss om du planerar att åka utomlands eller om du är på väg tillbaka till Sverige. Då kan vi berätta vad som gäller i just ditt fall.

  Mer information

 • Om du flyttar eller återvänder till Sverige efter arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och vill ansöka om ersättning, gäller samma regler som om du hade jobbat i Sverige.

  Medlemsvillkor och arbetsvillkor

  För att kunna få ersättning som grundar sig på din tidigare in inkomst måste du uppfylla ett medlemsvillkor och ett arbetsvillkor. Om du uppfyller ett arbetsvillkor men inte ett medlemsvillkor, kan du få ersättning enligt grundnivån.

  Kontakta oss

  Reglerna för hur arbete utomlands påverkar ditt medlemskap och rätten till ersättning kan vara svåra att förstå. Hör av dig till oss om du har frågor eller känner dig osäker på vad som gäller för dig.

 • Du kan ha rätt att få ersättning från a-kassan samtidigt som du söker arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz under en period av tre månader. Detta kallas för en sökanderesa och det är IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, som fattar beslut om du har rätt till en sådan resa. Om IAF beviljar dig en sökanderesa får du ett U2-intyg.

  Villkor för sökanderesa

  För att kunna få ersättning samtidigt som du söker jobb i ett annat EU/EES-land eller Schweiz måste du uppfylla följande villkor:

  • Att du tänker söka arbete i annat land EU/EES-land eller i Schweiz.
  • Att du har varit helt arbetslös innan du reser iväg. Du måste också varit anmäld som arbetssökande hos den svenska Arbetsförmedlingen under minst fyra veckor efter att du blev arbetslös innan resan. Under vissa förutsättningar kan det finnas undantag under delar av perioden som du söker arbete i det andra landet. Du måste i så fall kunna styrka de förutsättningarna med intyg. Till exempel kan det handla om att du följer med din make, maka eller partner som ska arbeta i det andra landet.
  • Att du har rätt till ersättning från a-kassan. Har du inte fått beslut om att du har rätt till ersättning kan du inte få ett U2-intyg från IAF. Om du är avstängd från ersättning när du reser men har rätt till ersättning utöver avstängningsperioden, kan du ändå ha rätt till ett U2-intyg.
  • Att du har ansökt om ett U2-intyg innan du reser. Om du tidigare har haft U2-intyg eller intyg E 303, måste du ha arbetat sedan dess för att kunna få ett nytt intyg.
  • Att du är medborgare i ett EU/EES-land eller i Schweiz, statslös enligt New York-konventionen, flykting enligt Genèvekonventionen eller medborgare i ett land utanför EU/EES-området eller Schweiz.

  Ersättning under sökanderesa

  För att det inte ska bli något avbrott i din ersättning är det viktigt att du anmäler dig hos Arbetsförmedlingen i landet där du söker arbete. Det ska du göra inom sju dagar från den dag som du angivit som avresedag från Sverige.

  När du är på en sökanderesa med ett U2-intyg får du din ersättning ifrån oss. Därför ska du också fortsätta att skicka in dina tidrapporter till oss. För att vi ska kunna betala ut ersättningen till dig behöver du även skicka in intyget U009. Det intyget får du från Arbetsförmedlingen i landet där du söker arbete. Intyget ska visa att du är anmäld som arbetssökande i landet där du söker arbete.

  Ersättning efter sökanderesa

  Om du är tillbaka i Sverige inom tre månader räknat från när du reste, har du rätt att fortsätta på din tidigare ersättningsperiod. Om du är tillbaka i Sverige senare än så, kan det innebära att du inte längre har rätt till ersättning.

  Arbete under sökanderesa

  Om du får arbete under tiden du är på din sökanderesa, ska du vanligtvis vara arbetslöshetsförsäkrad i landet där du fått arbete. Då omfattas du av den lagstiftning om ersättning vid arbetslöshet som gäller i det landet.

  Får du ett arbete under tiden som du är på sökanderesa som du sedan förlorar och därför kommer tillbaka till Sverige senare är tre månader från det att du lämnade Sverige, har du fortsatt rätt till ersättning från a-kassan.

  Mer information

 • Om du bor i Sverige men jobbar i ett annat EU/EES-land och återvänder till Sverige åtminstone en gång i veckan, är du en så kallad gränsarbetare. Då ska du vara arbetslöhetsförsäkrad i landet där du jobbar.

  Det innebär att du ska du ansöka om ersättning i landet där du jobbar om du blir delvis eller periodvis arbetslös. Om du däremot blir helt arbetslös ska du anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i Sverige och ansöka om ersättning från den svenska a-kassan. För att det inte ska bli något avbrott i din försäkringsperioden ammanhängande när du ansöker om ersättning i Sverige måste du då ansöka om medlemskap i en svensk a-kassa direkt efter att du blivit arbetslös. Du måste då välja en a-kassa som tillhör den bransch som motsvarar sysselsättning du hade i det andra landet.

  Om du är gränsarbetare, helt arbetslös och bor i Sverige har du rätt att bli medlem i en svensk a-kassa utan att först ha arbetat i Sverige.

  Oäkta gränsarbetare

  Om du bor i Sverige och jobbar i ett annat EU/EES-land men återvänder till Sverige mer sällan än en gång per vecka, är du en så kallad oäkta gränsarbetare. Detta kan till exempel gälla dig som har din familj kvar i Sverige eller om du har en säsongsanställning i det andra landet.

  Även du som är en oäkta gränsarbetare ska vara arbetslöshetsförsäkrad i landet du jobbar i. Om du blir helt arbetslös kan du däremot välja om du vill söka arbete i Sverige och ansöka om medlemskap i en svensk a-kassa, eller om du vill söka arbete i landet där du har jobbat. Om du väljer att söka arbete i det andra landet, är det även där du ska ansöka om att få ersättning.

  Om du väljer att ansöka om ersättning i Sverige måste du bli medlem i en svensk a-kassa direkt när du blivit arbetslös. Då måste du välja en a-kassa som tillhör den bransch som motsvarar sysselsättning du hade i det andra landet. Om du är helt arbetslös och bosatt i Sverige, har du har rätt att bli medlem i en svensk a-kassa utan att först ha arbetat i Sverige.

  Arbetslöshetsförsäkrad i Sverige

  Om du ska arbeta i ett annat land men vara arbetslöshetsförsäkrad i Sverige, fortsätter du att vara medlem hos oss. Då ska du också kontakta Försäkringskassan för att få intyg A1 eller E101. Du behöver ett sådant intyg för att vara säker på att omfattas av den svenska arbetslöshetsförsäkringen under tiden du jobbar i annat land.

 • Huvudregeln är att du ska vara arbetslöshetsförsäkrad i det land där du arbetar, men det finns vissa undantag. Sådana undantag kan vara om du arbetar som utsänd eller om du arbetar i flera länder. Det är Försäkringskassan som fattar beslut om undantag. Om du blir beviljad ett sådant undantag utfärdar Försäkringskassan ett A1-intyg.

  Utsänd

  Att arbeta som utsänd innebär att du under en bestämd tidsperiod får ett uppdrag i ett annat EU/EES-land eller Schweiz för ett svenskt företags räkning. Tiden du arbetar i det andra landet räknas då som att du har arbetat samma tid i Sverige. Därför ska du fortsätta att vara medlem hos oss under tiden som du jobbar i det andra landet. För att styrka att du jobbar som utsänd ska du skicka in A1-intyget från Försäkringskassan till oss.

  Inte utsänd

  Om du jobbar i annat EU/EES-land men inte är utsänd av en svensk arbetsgivare, behöver du ett intyg från a-kassan i det land där du arbetar. Det intyget skickar du in till oss på a-kassan när du kommer tillbaka till Sverige.

  Arbete i flera länder

  I vanliga fall ska du vara arbetslöshetsförsäkrad i ett land i taget. Om du arbetar i flera länder kan du behöva ett beslut från Försäkringskassan som visar vilket lands arbetslösförsäkring du ska tillhöra. Försäkringskassans beslut finns styrkt på A1-intyget.

Meddela oss om förändringar!

För att vi ska kunna fatta beslut om och betala ut rätt ersättning till dig är det viktigt att du ger oss den information vi behöver. Det betyder att du måste meddela oss om förändringar som kan komma att påverka din rätt till ersättning.

Läs mer här!