Tillfälliga regler

På grund av covid och den pandemi som följde beslutade regeringen att införa ett antal tillfälliga lättnader i arbets- och karensvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Dessa tillfälliga regler gäller till och med den 31 december 2023. Här är en sammanställning.

Välj kategori

Tillfälliga regler

 • Att uppfylla ett arbetsvillkor är en av förutsättningarna för att kunna få ersättning som baseras på din tidigare lön. Fram till och med den 31 december 2023 krävs följande för att uppfylla ett arbetsvillkor:

  a) minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna

  b) eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

 • Grundersättning

  Du som uppfyller villkoren för grundersättning och har jobbat heltid kan som mest få 510 kronor om dagen.

  Inkomstbaserad ersättning

  Du som uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning och har jobbat heltid kan få som mest få 1 200 kronor om dagen, fem dagar i veckan, de 100 första ersättningsdagarna. Därefter kan du som mest få 1 000 kronor om dagen. 

  Dessa regler gäller till och med den 31 december 2023.

 • Antalet karensdagar har sänkts från sex till två dagar.

  Dessa regler gäller till och med 31 december 2023.

 • Driver du eget företag har du möjlighet att lägga verksamheten vilande för att kunna få ersättning från a-kassan. Är ni flera delägare i företaget behöver samtliga ägare pausa verksamheten.

  I normala fall går detta bara att göra en gång vart femte år. Denna begränsning är nu borttagen under hela 2023.

  Vad innebär det att ha en verksamhet vilande?

  I en vilande verksamhet får inga åtgärder vidtas av någon, förutom så kallade skyddsåtgärder. Det görs dock vissa undantag gällande information på webbplats och kund- och leverantörskontakter.

  Uppdatera webbplats och sociala medier

  Syftet med de tillfälliga reglerna är att en företagare ska kunna uppdatera webbplats/sociala medier i en begränsad omfattning under tiden verksamheten är vilande. Förutsättningen är att åtgärderna endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

  Du får uppdatera med följande:

  • Information om att det inte bedrivs någon verksamhet.
  • Information om när verksamheten kan komma att återupptas.
  • Kontaktinformation för att kunna ha viss begränsad kund- eller leverantörkontakt.

  Åtgärder som inte är tillåtna

  • Det är inte tillåtet att justera priser, lägga upp erbjudanden eller på annat sätt marknadsföra verksamheten.
  • Du får inte heller göra en uppdatering som möjliggör beställning av varor eller tjänster.

  Kontakt med kunder och leverantörer

  Du får inte kontakta nya kunder eller leverantörer men du får lägga begränsad tid på att behålla/underhålla de kontakter som redan finns. Begränsad tid innebär i praktiken att du kan kontakta tidigare kunder och/eller leverantörer och informera om att det för närvarande inte bedrivs någon verksamhet men att du avser att återuppta den framöver och om möjligt ange när.

  Att informera om vad en vara och tjänst skulle kosta kan också godkännas.

  Om kontakten leder till ett faktiskt uppdrag eller tjänst är företaget att betrakta som vilande till dess du faktiskt arbetar med uppdraget eller tjänsten.

  Du kan lägga företaget vilade flera gånger

  De tillfälliga reglerna gör det möjligt att söka ersättning vid vilande verksamhet flera gånger. Det går dock inte att att deltidsarbeta i den egna verksamheten.