Bild från stämman 2016

Bild från stämman 2016

Fotograf: Linda Håkansson

Föreningsstämma

En gång om året håller vi föreningsstämma för våra ombud i landet. A-kassans stämma är vårt högsta beslutande organ.

Efter att ha tagit del av revisorernas berättelse tar stämman beslut om att ge styrelsen, och därigenom a-kassan, ansvarsfrihet för det kommande året. Stämman väljer vår styrelse.

Stämman sammanträder i Stockholm

Stämman sammanträder i Stockholm en gång om året. Två anställda från varje handläggningskontor på stämman. Även personalen på kanslikontoret i Stockholm deltar vid stämman.

Läs om 2016 års föreningsstämma här.

Årsredovisning 2015

Byggnads a-kassas årsredovisning för 2015.

Bilder från föreningsstämman 2016

Uppdaterad:
Sidansvarig: Linda Håkansson
Kategorier: