Byggnads logga

Om du blir arbetslös

Om du är på väg att bli eller har blivit arbetslös finns det en del saker du bör tänka på.

Det är viktigt att du anmäler dig på den offentliga Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Det är endast de dagar du är anmäld på Arbetsförmedlingen som du kan få ersättning från a-kassan för. Inom en vecka från att du har anmält dig på Arbetsförmedlingen kommer du att få information om kassakort m.m.

Se till att få in rätt blanketter rätt ifyllda till a-kassan så snabbt som möjligt.
Det är först då a-kassan fått alla handlingar som behövs som vi kan pröva rätten till ersättning.

Arbetslös första gången

Om du har för avsikt att söka arbetslöshetsersättning ska du skicka in dina handlingar till Byggnadsarbetarnas Arbetslöshetskassa, FE 36, 930 88 Arjeplog. De handlingar som behövs är följande:

  • Blanketten Anmälan om arbetslöshet. Den finns under ”Blanketter”. Fyll i samtliga punkter.
  • Arbetsgivarintyg för de tolv månader som du senast arbetat.
  • Om du har studerat ska du också fylla i ”Intyg om studier” som finns under ”Blanketter”.
  • Arbetsintyg för företagare om du bedriver/har bedrivit eget företag eller är delägare i ett företag. Finns under ”Blanketter”.

Återkommande arbetslös

Du har tidigare fått arbetslöshetsersättning från Byggnads a-kassa och återkommer nu som arbetssökande efter ett uppehåll i din ersättning. Om du har för avsikt att söka arbetslöshetsersättning skall du skicka in följande handlingar till Byggnadsarbetarnas Arbetslöshetskassa, FE 36, 930 88 Arjeplog. 

  • Blanketten Anmälan om arbetslös - om du haft ett uppehåll på minst
    tio månader
  • Intyg som styrker vad du har gjort under uppehållet, dvs.
  • Arbetsgivarintyg om du har arbetat, Studieintyg från skolan/studieanordnaren och ”Intyg om studier” (finns under Blanketter) om du har studerat.
  • Arbetsintyg för företagare om du bedriver/har bedrivit eget företag eller är delägare i ett företag. Blanketten kan du få på AF.

Beslut från Byggnads a-kassa

När samtliga handlingar som behövs som underlag för beslut, inklusive kassakort, har kommit in, kommer ditt ärende att handläggas så snart som möjligt. Beslut fattas om din rätt till arbetslöshetsersättning.

Byggnads a-kassa på Internet

Om du väljer att använda våra tjänster på Internet så är det där du deklarerar dina kassakort och fyller i vissa av blanketterna. Du kan på en gång se att kassakortet kommit in och hur mycket pengar det genererar. Du kan också se inskickade intyg och tidigare utbetalningar.

Är du med i facket?

Om du även är medlem i någon av förbunden Byggnads eller Målareförbundet, tänk då på att ta kontakt med ditt regionkontor för att säkerhetsställa att du betalar rätt avgift. Mer information finns på www.byggnads.se eller www.malareforbundet.se

Ändrade tider för kassakortsinlämning vid jul och nyår

Ändrade tider för kassakortsinlämning vid jul och nyår

Eftersom både jul och nyår ligger mitt i veckan i år förändras datumen för både inskick av kassakort och utbetalningar. Extra stora förändringar blir det för dig som ska skicka in kassakort för veckorna 50-51, och i synnerhet för dig som i dag deklarerar på papperskassakort.

Läs mer här

Öppettider under storhelgerna

Öppettider under storhelgerna

Med anledning av kommande jul, nyår och trettonhelg har vi ändrade öppettider på a-kassan. Läs mer om dessa här.

Logga in på Mina sidor

Logga in på Mina sidor

Mina sidor - ett säkert,
enkelt och smidigt sätt 
att hantera dina ärenden.

Nya regler för deltidsstuderande

Nya regler för deltidsstuderande

Ska du börja studera under din arbetslöshet?

Läs mer här

Kom ihåg!

Kom ihåg!


Det är viktigt att du lämnar
in din aktivitetsrapport i tid
till Arbetsförmedlingen.

Klicka på länken ovan!

Arbetsgivare - Arbetsgivarintyget

Arbetsgivare - Arbetsgivarintyget


Här får du hjälp med att
fylla i blanketten:
Arbetsgivarintyg

Bli medlem!

Bli medlem!

Trygga din inkomst om
du blir arbetslös

Trygga din inkomst om
du blir arbetslös

Genomsnittlig handläggningstid

Genomsnittlig handläggningstid

Undrar du över handläggningstiden?

Kolla här!

Undrar du över handläggningstiden?

Kolla här!

Arbetslöshetens utveckling

Arbetslöshetens utveckling

Har du blivit arbetslös?

Har du blivit arbetslös?

Du är trygg när du är
medlem hos oss.


Läs mer här

Du är trygg när du är
medlem hos oss.


Läs mer här

Hur mycket medlemsavgift ska jag betala?

Hur mycket medlemsavgift ska jag betala?